Vliv kofeinu a vybraných polymorfismů na vytrvalostní výkon

23. 6. 2023 Dominik Puda

Bez popisku

Když se řekne kofein, asi se většině z nás vybaví káva – to však není jediný zdroj kofeinu. Kofein dále naleznete v čaji, čokoládě, energetických drincích nebo v různých nápojích – např. kole (zdrojem kofeinu obsaženým v kole jsou semena rostliny kolovníku). Nejznámějším zdrojem kofeinu však bude právě káva. Statistika z roku 2016 říká, že největšími pijáky kávy jsou v přepočtu na kilogramy (kávy) na osobu za rok Finové, jedna osoba tam v průměru spotřebuje 12 kg kávy za rok, což odpovídá necelým čtyřem šálkům kávy na osobu za den (worldpopulationreview.com). Podle dat Českého statistického úřadu byla v ČR spotřeba zrnkové kávy 2,4 kg na obyvatele za rok (data za rok 2021), tudíž nám do čísel kolegů ze severu chybí ještě mnoho vypitých šálků.

Káva, respektive kofein, je velmi oblíbený také mezi populací sportovců. Některým prostě chutná, někteří věří, že jim kofein může zlepšit jejich sportovní výkon. Vlivem kofeinu na sportovní výkon se zabývala celá řada studií, máme k dispozici i velké množství souhrnných přehledů a meta-analýz a pokud bychom chtěli shrnout co největší množství dat, tak dojdeme k závěru, že kofein opravdu může pozitivně ovlivnit sportovní výkon (rychlostní, silový, vytrvalostní, kognitivní). Současná doporučení pro podporu sportovního výkonu uvádí jako optimální dávku kofeinu 3-6 mg/kg tělesné hmotnosti (Grgic et al., 2020; Sicova et al., 2021).

Ačkoliv je výkon podporující (tzv. ergogenní) efekt potvrzen velkým množstvím vědecké evidence, stále existuje určitá míra variability ve fyziologické odpovědi organismu na příjem kofeinu. Tato míra variability může být z části objasněna tím, jak rychle daný jedinec kofein rozkládá. Především varianta jednoho genu, který je zodpovědný za tvorbu hlavního jaterního enzymu metabolizujícího kofein (z 95 % zabezpečuje rozklad kofeinu), přilákala pozornost mnoha vědeckých týmů. Jedná se o gen nesoucí název CYP1A2, který je zodpovědný za tvorbu stejnojmenného enzymu. Aktivita tohoto enzymu možná ovlivňuje to, zdali jednotlivým osobám kofein podpoří výkon nebo ne (v některých případech zřejmě může výkon i zhoršit). Tento gen může mít tři varianty: AA, AC, CC. Podle varianty v tomto genu můžeme jednotlivce rozdělit na rychle metabolizující kofein (AA), a pomalu metabolizující kofein (AC, CC), kdy jedinci CC metabolizují kofein pomaleji nežli AC (Sicova et al., 2021). Vlivem variant zmíněného genu na sportovní výkon po podání kofeinu se zabývalo několik studií, s doposud rozporuplnými výsledky (Algrain et al., 2016; Guest et al., 2018; Puente et al., 2018). Rozpor mezi jednotlivými studiemi může mít původ například v nedostatečně velikém vzorku osob, které se testování zúčastnily. Dále, jako v mnoha oblastech výzkumu, i v této oblasti máme nepoměr v zastoupení žen a mužů ve výzkumu, a proto nemůžeme výsledky studií s jistotou generalizovat napříč celou populací. Proto se výzkumný tým naší fakulty rozhodl provést výzkum v této oblasti, jehož cíle jsou následující:

Za tímto účelem hledáme do našeho výzkumu zdravé ženy a muže splňující tato kritéria:

Prosíme zájemce, aby se ozvali na e-mail dominik.puda@mail.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info