Souběžný silový a vytrvalostní trénink

V rámci výzkumu budeme porovnávat vliv tréninkové intervence souběžného silového a vytrvalostního tréninku (concurrent training) a samotného silového tréninku na antropometrické ukazatele (DEXA zjištění složení těla), výkonové ukazatele (dynamometrické ukazatele, anaerobní výkon, aerobní kapacita) u netrénované/rekreačně aktivní populace. V rámci výzkumu budeme rovněž zjišťovat asociaci výsledků s variantami vybraných genů.

11. 6. 2021 Dominik Puda

Bez popisku

Sportovci téměř všech odvětví potřebují současně rozvíjet jak silové, tak vytrvalostní schopnosti. Neméně důležitý je rozvoj těchto schopností rovněž u obecné populace, kde sice nemusí být hlavní motivací maximalizace sportovního výkonu, ale například maximum zdravotních benefitů, které odlišné sportovní aktivity přinášejí. Pohybová aktivita je důležitým faktorem v prevenci mnoha onemocnění (např. kardiovaskulární onemocnění, rakovina, cukrovka). Fyzická aktivita je rovněž důležitá v rámci udržení psychického zdraví, snižuje příznaky deprese a úzkosti. WHO dále udává, že 1 ze 4 dospělých nesplňuje doporučené množství pohybové aktivity. Co se týče dospívající populace, více než 80 % této populace je nedostatečně fyzicky aktivní. 

Pokud pomineme benefity důležité pro sportovní výkon (současný rozvoj silových i vytrvalostních schopností), souběžný trénink v porovnání s jedno-druhovým tréninkem poskytuje výhody i co se týče zdravotních benefitů, jelikož kombinuje preventivní účinky obou typů fyzické aktivity a pozitivně ovlivňuje mnoho zdravotních ukazatelů (hladina glykémie, hladina LDL cholesterolu, krevní tlak, inzulínová senzitivita, zvýšení svalové síly a svalové hmoty, snížení rizika předčasného úmrtí).  

Důvod, proč je problematika souběžného rozvoje síly a vytrvalosti zajímavá pro vědce je ten, že v rámci maximalizace sportovní výkonnosti může při tomto typu tréninku vytrvalostní trénink utlumit některé z adaptací na silový trénink (maximální síla, výkon, svalová hypertrofie). Tento jev byl nazván chronická interference. Ačkoliv existuje několik možných mechanismů, proč k tomu dochází, vědci stále hledají odpověď na to, jak nejvhodněji sestavit tréninkový plán, aby k negativnímu ovlivnění silových parametrů nedošlo. Přeci jen sportovci se vždy snaží z tréninkového snažení vytěžit maximum možného. 

Cílem projektu je zjištění, zda dojde v rámci námi nastaveného silového a vytrvalostního tréninku k negativnímu ovlivnění silových parametrů, při porovnání se samotným silovým tréninkem. Dílčím cílem bude rovněž odhalit, zda varianty vybraných genů budou nějakým způsobem asociovány s výsledky tréninkové intervence.

Do tohoto výzkumu hledáme dobrovolníky 

Koho hledáme?

•Jedince bez zdravotních omezení, schopné absolvovat 8týdenní tréninkovou intervenci

•Muže ve věkovém rozmezí 18-30 let

•Jedince, kteří v poslední roce nepodstupovali typ tréninku kombinující odporový trénink a vytrvalostní trénink

•Netrénované/rekreačně aktivní osoby (nepodstupující strukturovaný, pravidelný trénink)

Co nabízíme?

•Analýzu složení těla (svalová hmota, tuková hmota, kostní hmota) na přístroji DEXA

•Zjištění variant vybraných genů (neinvazivní metodou, pouhý stěr pěnovým kartáčkem zdutiny ústní)

•Zjištění aerobní kapacity (VO2max), anaerobní kapacity (Wingate test)

•Tréninkovou intervenci trvající 8 týdnů

V případě, že Vás nabídka účasti ve výzkumu zaujala, ozvěte se prosím na e-mail:dominik.puda@mail.muni.cz 

Mgr. Dominik Puda, hlavní řešitel projektu

 

Zdroje:  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 

Da Silva, M. A. R., Baptista, L. C., Neves, R. S., De França, E., Loureiro, H., Lira, F. S., … Martins, R. A. (2020). The Effects of Concurrent Training Combining Both Resistance Exercise and High-Intensity Interval Training or Moderate-Intensity Continuous Training on Metabolic Syndrome. Frontiers in Physiology11. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00572 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info