Spolupráce mezi FSpS a LANO

Zástupci Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity, děkan PhDr. Jan Cacek, Ph.D. a proděkan doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., podepsali s prezidentem Lezecké asociace nezávislých odborníků Mgr. Tomášem Binterem Memorandum o spolupráci.

25. 11. 2021

Bez popisku

Tento dokument je základem pro součinnost obou organizací v oblasti personálního a technického zabezpečení odborných oblastí expertních skupin LANO a využití těchto oblastí v rámci vzdělávacích a výzkumných projektů FSpS MU. Dále umožňuje sportovcům LANO využití aktivit Laboratoří sportovní diagnostiky FSpS MU, která může použít získaná data se souhlasem těchto sportovců pro vědeckovýzkumné a publikační účely. LANO umožňuje využití svých personálních, odborných a technických kapacit pro účely výzkumu, vzdělávání a prezentace FSpS MU, a prostřednictvím marketingových nástrojů propaguje FSpS MU jako spolupracující instituci. Obě organizace vytvářejí podmínky pro spolupráci na společných výzkumných a vzdělávacích projektech včetně jejich prezentace.

„Spolupráce s Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity si velmi vážíme nejen proto, že jde o špičkové akademické a výzkumné pracoviště, které využívá moderních ověřených vědeckých poznatků, ale také proto, že přímo ve vedení fakulty je řada odborníků s vynikajícími praktickými výsledky v oblasti sportu, což není v akademickém prostředí zcela obvyklé,“ říká prezident LANO Tomáš Binter. Specialisté z FSpS již pomáhají sportovcům a trenérům LANO například v oblasti sportovní výživy nebo kondičního tréninku. „LANO má špičkový systém péče o talentovanou mládež, kvalitní expertní tým spolupracující na společné odborné platformě a řadu sportovců s vynikajícími výsledky na národní i mezinárodní úrovni. To vytváří řadu možností pro realizaci projektů oboustranně přínosných ve výzkumné, vzdělávací i praktické oblasti,“ konstatuje děkan FSpS MU Jan Cacek.

LANO oficiální web


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info