Trenérství a ženy

Oficiální statistiky a empirické výzkumy dokládají, že pouze 20–30 % všech sportovních trenérů tvoří ženy. Nízké zastoupení trenérek, jež neodpovídá zvyšujícímu se množství sportujících dívek a žen, je zvláště markantní ve vedoucích trenérských pozicích, kde se jejich počty pohybují velmi často pouze v jednotkách procent. 

18. 6. 2021 Vladimír Jůva

Bez popisku

Sportovní trenéři zásadním způsobem ovlivňují rozvoj a kvalitu sportu na všech úrovních. Jejich práce má mimořádný celospolečenský dopad – významně se podílejí na mediálně sledovaných úspěších v domácích i mezinárodních sportovních soutěžích a současně pozitivně přispívají, především v rámci sportu pro všechny, k podpoře fyzického, psychického a sociálního zdraví milionů dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Oprávněně tak rostou požadavky na dostatečný počet kvalitních trenérů. I největší sportovní velmoci se však mnohdy potýkají s jejich nedostatkem, jenž navíc prohlubuje skutečnost, že trenérky tvoří v trenérské profesi pouze menšinu. Jde o problém celosvětový, evropský i český. Přes zvýšenou pozornost odborníků i sportovních institucí, která se v posledních letech věnuje genderovým otázkám, se ukazuje, že nedostatek trenérek nejen přetrvává, ale v některých aspektech se dokonce prohlubuje. 

Jak genderová nerovnost v trenérství vznikla? V jakých souvislostech se objevovaly první trenérky? Kdy se začala rozvíjet organizační podpora trenérek? Ve kterých zemích existují projekty zaměřené na genderovou problematiku trenérství? Jakým způsobem můžeme pomoci sportovkyním, aby se mohly po ukončení své sportovní kariéry věnovat trenérství? Reflektuje trenérské vzdělávání absenci trenérek? Reaguje trenérské vzdělávání na potřeby matek? Nejen na tyto otázky hledáme na Fakultě sportovních studií MU od roku 2018 odpovědi v rámci výzkumného projektu Genderové aspekty trenérství (Specifický výzkum MU GENAT v roce 2018 a GENAT2 v roce 2019). 

Výsledky uskutečněných kvantitativních a kvalitativních výzkumných šetření naznačují řadu okolností, jež by mohly zlepšit genderovou nevyváženost v trenérství. Jde např. o: 

  • potřebné změny ve společenském vnímání žen v trenérství, mj. popularizací úspěšných trenérek 
  • nabídky služeb hlídání dětí (nejen) trenérek na sportovištích
  • zlepšení nízkého finančního ohodnocení trenérských aktivit 
  • poskytnutí více příležitostí ženám trénovat, aby mohly prokázat své trenérské schopnosti 
  • zvýšení možností věnovat se trenérství na plný úvazek
  • větší podporu trenérkám ze strany sportovních oddílů, klubů a svazů
  • posílení možností distančního trenérského vzdělávání
  • rozšíření efektivních a genderově senzitivních forem mentoringu. 

Každodenní zpravodajství nám připomíná, že naše sportovkyně jsou v řadě sportů mimořádně úspěšné. Pokud by po ukončení své sportovní kariéry dále působily jako trenérky, jejich zkušenosti by se mohly velmi efektivně využít v rozvoji elitního i rekreačního sportu. Důležitou pomoc adeptkám trenérství nabízí Fakulta sportovních studií MU svými trenérskými studijními programy. Vynikající výsledky českých sportovkyň je dnes navíc možné propojit s programem Duální kariéry. Ke zlepšení genderové nevyváženosti trenérství mohou přispět i zahraničními příklady dobré praxe, které ukazují, jak je dále možné na celostátní, svazové i klubové úrovni posílit potřebné intervence, zapojit zkušené trenérky do mentorských programů nebo inovovat trenérské vzdělávání s cílem zvýšit počet trenérek.  

Vybrané zdroje: 

Canadian Journal for Women in Coaching. (2000–2021). Ottawa: Coaching Association of Canada. Dostupné z https://coach.ca/canadian-journal-women-coaching 

Fasting, K. (2019). Zapojme se všichni! Směrem k genderové vyváženosti v evropském sportu. Analytická zpráva. Štrasburk: Rada Evropy. Dostupné z https://www.olympic.cz/upload/files/r1subv6sel-analyticky-report-4.pdf 

Fasting, K., & Knorre, N. (2005). Woman in Sport in the Czech Republic. The Experiences of Female Athletes. Oslo & Praha: Norwegian School of Sport Sciences and Czech Olympic Committee. 

Gender Equality in Coaching: Interactive Tool Kit. (2016). European Non-Governmental Sports Organisation: Bruxelles. Dostupné z https://www.score-coaching.eu/score-interactive-toolkit  

Jakubcová, K., Jůva, V, & Roček, M. (2020). On selected problems of low representation of women in coaching. In J. Cacek, Z. Sajdlová, & K. Šimková, 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY “Sport and Quality of Life” (s. 394–400). Brno: Masarykova univerzita.  

Jakubcová, K., Jůva, V, & Roček, M. (2020). Trenérství a ženy – organizační a projektová podpora. Česká kinantropologie, 24(34), 20–37. 

LaVoi, N. M. (Ed.). (2016). Women in Sports Coaching. New York, NY: Routlege. 

Women in Sport Coaching. Special Issue. (2019). Women in Sport and Physical Activity Journal, 27(2).  


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info