Vliv fyzioterapeutické intervence na úpravu běžeckého stylu a prevenci zranění

Běžecká zranění, například patelofemorální syndrom, iliotibiální syndrom či plantární fasciitida, jsou závažným problémem pro běžce bez ohledu na to, jestli běhají pro radost, zdraví nebo výkon. Roční incidence zranění spojených s během se pohybuje od 20 do 79 %. Často za to může nesprávný stereotyp běhu, který predisponuje běžce k některému zranění.

29. 10. 2021 Dávid Žigo

Bez popisku

Moderní technologie spojené s kineziologickým rozborem přispívají právě k zvýšení informovanosti, postupné úpravě běžeckého stylu a jsou jedním z klíčových determinantů nižší incidence a prevalence zranění spojených s během. Otázkou, která oprávněné vzbuzuje zájem nejen laické veřejnosti, je identifikace změn v běžeckém stylu, která pro lidské oko jsou na první pohled nedetekovatelná. 

Mnoho studii se již zabývalo rizikovými faktory v běžeckém stylu, které byly dávány do souvislosti s různými běžeckými zraněními. Většina z nich používá analýzu běhu již zraněných běžců a porovnává to se stylem nezraněných. Ovšem jenom velmi malá část studií se zabývá prevencí běžeckých zranění ještě před jejich samotným vznikem.  

V bakalářské práci se zaměříme, jestli lze na základě kinematické analýzy běhu, kineziologického rozboru a terapie založené na základě prvků z vývojové kineziologie ovlivnit rizikové faktory a předejít tak zraněním ještě před jich vznikem. Jedná se o krásné propojení tzv. evidence-based poznatků se subjektivními metodami testování s velkým potenciálem do budoucna pro další výzkum.

Vlastní část výzkumu bude probíhat ve spolupráci s odborníky z Vysokého učení technického v Brně, díky kterému budeme mít k dispozici nejnovější technologii DIERS 4D motion® Lab, která nám umožní analyzovat stereotyp běhu a také distribuci tlaků na plosce nohy. Testovací protokol je koncipovaný vždy individuálně, při závodním tempu konkrétního běžce s mírou únavy, tak aby byla vědomá korekce stylu co nejmenší. Následná cílená, personalizovaná a kontrolovaná terapie bude probíhat v prostorách Fakulty sportovních studií MU a také v domácím prostředí. Námi zjištěné poznatky budou sloužit zejména pro běžce všech úrovní v prevenci běžeckých zranění.

Do tohoto výzkumu se můžete zapojit i vy.

Podmínky účasti

  • Čas na 10 km 35 minut a méně
  • Participaci 1x týdně na společném cvičení
  • Aktivní cvičení v domácím prostředí minimálně 4x týdně

Co za to?

  • Vstupní kineziologický rozbor
  • Vstupní analýza tvého běžeckého stylu a určení, jestli máš predispozici k nejčastějším běžeckým zraněním za pomoci nejmodernější technologie DIERS 4D motion® Lab zdarma
  • 12týdenní pohybovou intervenci vycházející z prvků vývojové kineziologie
  • Výstupní analýza a zhodnocení efektu terapie

Co vás čeká?

  • Vyšetření a pohybová intervence (1x týdně) bude probíhat na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (Kamenice 5)
  • Vstupní a výstupní 3D analýzu na VUT (Technická ul.)
  • Ostatní cvičení v pohodlí domova

Splňujete výše uvedená kritéria a chcete se zapojit? Napište na email davidzigo@gmail.com.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info