Vliv nošení školních tašek na pohybový aparát u dětí ve věku ZŠ

Nošení školních tašek je jedna z každodenních činností dětí. I přes technologický pokrok se po desetiletích nic výrazného v této oblasti nezměnilo. Přenášení učebnic a jiných pomůcek na zádech je ale dle studií často spojeno s přetěžováním pohybového systému zaviněného především nadměrnou hmotností nákladu.

8. 10. 2021 Kateřina Daňková

Bez popisku

Přetěžování pohybového systému se často projeví například bolestí zad či vadným držením těla, a to i u mladších dětí prvního stupně. Tyto zmíněné zdravotní problémy nejsou způsobeny pouze samotnou hmotností školní tašky, ale i dalšími faktory, jako jsou například způsob či doba jejího nošení, povrch cesty, fyzická zdatnost dítěte nebo jeho nesprávný sedící stereotyp.

Dle obecných světových doporučení by hmotnost školní tašky neměla překračovat 10–15 % celkové tělesné hmotnosti (TH) dítěte. Avšak je nutné pamatovat na to, že děti s taškou na zádech zpravidla během dne často mění polohy (chůze po nerovném povrchu, poskakování, běhání aj.), tudíž v důsledku fyzikálních sil nesená taška působí v daném okamžiku vyšší hmotností, někdy i několikanásobně.

Samotná hmotnost školních tašek, tedy nadměrná zátěž opěrné soustavy, se oproti ostatním rizikovým faktorům jeví jako poměrně rychle řešitelná. Lze ji například ovlivnit vhodným plánováním, komunikací a spoluprací mezi třídním učitelem, rodičem a dítětem. Od nadměrné hmotnosti také může odlehčit úložný prostor ve školách, pitná voda ve třídě a podobně.

V rámci našeho specifického projektu Vliv nošení školních tašek na pohybový aparát dětí školního věku jsme v loňském roce měřili děti z vybraných základních škol v Brně, a to žáky a žačky od 1. do 9. třídy. Kromě měření antropometrických dat dětí včetně hmotnosti školních tašek jsme také získali informace o pohybové aktivitě dětí, zjistili jsme jejich vnímanou bolest zad a sledovali jsme případné změny chůze, které se u dětí objeví při nošení školní tašky na zádech. Pro analýzu chůze jsme použili plantární plošinu Zebris, která se zabývá kinematickými parametry chůze. Děti po ní chodily přirozenou chůzí, a to nejprve bez školní tašky a následně s ní. Předběžné výsledky z platformy ukazují, že nošení školní tašky skutečně ovlivňuje některé parametry chůze. Výsledky hmotnosti školních tašek se téměř shodují s výsledky z předchozích let (2018), kdy je ve velkém množství respondentů uvedená 15 % hranice TH překročena. Je tedy evidentní, že tento problém je v České republice stále aktuální. Konkrétní výsledky naší studie by měly být známy koncem letošního roku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info