Vliv pohybové aktivity u onkologických pacientů

Podání adjuvantní chemoterapie s sebou nese dlouhodobé nežádoucí účinky, jedním z nich je i vliv na autonomní nervový systém, jehož možnými projevy jsou snížení kvality spánku, pocit únavy, deprese, úzkosti, snížení kardiorespirační zdatnosti a tím i kvality života pacienta. Cílem projektu je především sledovat dopad chemoterapie a následné řízené 12týdenní pohybové intervence na zdravotní zdatnost, aktivitu autonomního nervového systému a kvalitu života u onkologických pacientů.

14. 5. 2021 Kateřina Kapounková

Bez popisku

Rozsáhlý čtyřletý aplikovaný zdravotnický výzkum odstartoval v květnu 2021. Výzkum s názvem „Vliv řízené pohybové aktivity na dysbalanci autonomního nervového systému, imunitního systému a sníženou zdravotní zdatnost u onkologických pacientů po adjuvantní chemoterapiije rozdělen na několik částí. Nejprve je pacient sledován těsně před léčbou, pak v průběhu léčby a následně i po chemoterapii, kdy podstoupí 12týdenní řízený pohybový program. Monitorování aktivity autonomního nervového systému si budou pacienti provádět v domácích podmínkách 3x týdně po celou dobu projektu prostřednictvím aplikace mySASY. Zdatnost bude měřena v naších laboratořích sportovní diagnostiky. Dvanáctitýdenní řízený trénink bude probíhat 3x týdně 1 hodinu v tělocvičně Pod hradem a na Vinařské pod vedením Zory Svobodové a Alexandry Malé. Na projektu budou dále pracovat Iva Tomášková, Martin Komzák, Alena Kostelníková, Eva Dolejší a ze studentů Marie Crhová, Martina Šperková, Pavlína Bazalová. 

Celosvětově se výskyt rakoviny zvyšuje a je hlavní hrozbou pro zdravé stárnutí. Bohužel, až příliš často jako důsledky této léčby se objevuje únava a výrazné snížení kvality života. 

Nejsme první. Historie cvičení pro zdraví sahá hluboko do starověku. První důkazy o souvislosti mezi cvičením a prevencí rakoviny se objevují už před více než 100 lety. První publikace zmiňující se o zpomalování růstu nádoru ve vztahu ke cvičení byla publikována v roce 1938. Navzdory této dlouhé historii, zůstal pojem cvičení jako prevence nebo terapie rakoviny známý pouze malému okruhu vědců, a to až do počátku 21. století, kdy se o této skutečnosti začíná více mluvit a naším výzkumem chceme toto podvědomí zesílit. 

Náš projekt by měl prokázat pozitivní vliv pravidelné pohybové činnosti na patologické změny organismu v důsledku onemocnění a léčby, kterou nemocní podstupují (v tomto případě chemoterapie).  

Existují obecná doporučení pro pohybové aktivity, například pokyny amerického ministerstva zdravotnictví vydané v roce 2018, která radí, aby se dospělí v zájmu významných zdravotních přínosů a snížení rizika chronických onemocnění, včetně rakoviny, účastnili: 

  •  150 až 300 minut aerobní aktivity střední intenzity, 75 až 100 minut intenzivní aerobní aktivity nebo ekvivalentní kombinace každé intenzity každý týden. Tuto fyzickou aktivitu lze provádět v epizodách jakékoli délky.
  • aktivity na posílení svalů nejméně 2 dny v týdnu
  • a tréninku rovnováhy 

Nicméně na základě našeho projektu chceme tato obecná doporučení upřesnit a poukázat na nutnost personalizovaného přístupu k pohybovým doporučením u oslabených osob. Pochopení přínosů vhodné personalizované pohybové aktivity by mělo vést k tomu, že se stane nedílnou součástí komplexní léčby únavy související s rakovinou.  

Fakulta sportovních studií je partnerem projektu. Hlavním řešitelem je MOÚ Brno. Hlavními iniciátorkami projektu jsou Iva Hrnčiříková a Kateřina Kapounková.

Odborná publikace v čítárně MUNI: Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info