Výzkum menstruačního cyklu u sportujících a nesportujících žen

V současné době stále zůstává výrazně nižší zastoupení žen v odborných studiích z oblasti sportu a sportovní medicíny. Hlavní překážkou pro zařazení žen do těchto studií je menstruační cyklus a cyklické změny s ním spojené (Bruinvels et al., 2017). Z tohoto důvodu jsou hlubší znalosti o dopadu jednotlivých fází menstruačního cyklu na pohybové schopnosti a dovednosti velmi aktuálním tématem.

25. 3. 2022 Marta Gimunová

Bez popisku

Menstruační cyklus a změny hladin hormonů s ním spojené mohou ovlivňovat řadu fyziologických funkcí. Přes 40 % sportovkyň udává, že menstruace má negativní dopad na jejich trénink a výkon, ale konkrétní důvody zatím nejsou dostatečně prozkoumané (Bruinvels et al., 2016). Posturální stabilita je základní schopnost, která umožňuje zajištění těla ve stabilní a rovnovážné poloze, aby nedošlo k nekontrolovanému pádu. Estrogen, jehož hladina se v průběhu menstruačního cyklu mění, může ovlivňovat úroveň posturální stability a svalovou koordinaci skrze ovlivnění neuromuskulárního systému, a tím i zvyšovat riziko zranění v určitých fázích cyklu (Sung, Kim, 2018; Fridén et al., 2009).

Zapojte se do tohoto výzkumu!

Pro výzkum menstruačního cyklu hledáme ženy (jak sportující, tak nesportující) mezi 18 a 35 lety. Jako účastnice výzkumu se o sobě dozvíte, jaká je hustota vašich kostí, jak se mění posturální stabilita, kvalita spánku, motivace k tréninku a nálada během různých fázích cyklu. Navíc bezplatně získáte na jeden rok mobilní aplikaci HRV4 training pro analýzu tréninkového zatížení. Vaše ochota sdílet s námi informace o sobě a přijít několikrát během jednoho svého menstruačního cyklu k nám na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity nám umožní získat hlubší odborné poznatky o vlivu jednotlivých fází menstruačního cyklu na vybrané složky pohybové aktivity.

Co brání účasti ve výzkumu?

  • užívání hormonální antikoncepce v posledních 6 měsících
  • těhotenství a mateřství
  • ortopedické nebo neurologické onemocnění ovlivňující chůzi
  • Pouze u nesportujících žen: menstruační cyklus kratší než 21 dní, nebo delší než 35 dní, nadváha a obezita

Co vás ve výzkumu čeká?

Budeme sledovat jeden váš menstruační cyklus a čekat vás budou čtyři návštěvy fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Při první návštěvě vyplníte výživový dotazník s nutriční terapeutkou, dotazník o vašem menstruačním cyklu a absolvujete měření hustoty kostní tkáně. Pro vyplnění výživového dotazníku je nutné 3 dny během jednoho týdne před měřením si vést výživový deník. Jak na to Vám ukážeme v tomto návodu. Návod o výživových záznamech

Druhá návštěva proběhne druhý den menstruace (tj. 2. den cyklu). Třetí návštěva proběhne v období ovulace (přibližně 14. den cyklu). Poslední čtvrtá návštěva proběhne sedm dní po třetí návštěvě (přibližně 21. den cyklu). Pro zjištění ovulace při první návštěvě fakulty obdržíte ovulační testy s jednoduchým použitím do proudu moči.

Při druhé, třetí a čtvrté návštěvě bude změřena vaše aktuální výška a hmotnost. Vyplníte několik dotazníku ohledně vaší pohybové aktivity, kvality spánku a nálady. Dále vás bude čekat měření rovnováhy (posturální stabilita), chůze a detekce několika biomarkerů z moči. Testy do proudu moči budete provádět v den měření a dva následující dny doma, ráno po probuzení. Jak na to vám ukáže následující návod. Návod na detekci biomarkerů v moči

Před každým vaším tréninkem v průběhu sledovaného menstruačního cyklu zaznamenáte svůj aktuální stav únavy, nálady, stresu a regeneraci po předchozím tréninku. Po tréninku na škále zaznamenáte subjektivní náročnost tréninku. Vždy v den měření a následující tři dny budou sbírána data o variabilitě srdeční frekvence pomocí aplikace HRV4 training na chytrých telefonech, kterou od nás dostanete na jeden rok zdarma. Jak na měření srdeční frekvence se dozvíte v následujícím návodu. Návod pro HRV4 training

Co se na konci výzkumu o sobě dozvíte?

  • Jak se mění vaše hmotnost během cyklu.
  • Jaká je hustota vaší kostní tkáně.
  • Jak se mění vaše nálada v průběhu cyklu.
  • Jak se mění vaše kvalita spánku během cyklu.
  • Jak se mění vaše posturální stabilita v průběhu cyklu.

Kdy a kde výzkum probíhá?

Měření budou probíhat od poloviny dubna 2022. První měření může proběhnout v jakýkoliv den cyklu, můžete se na něj přihlásit již nyní. Měření probíhají na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity, Kamenice 5, Brno, 625 00, budova E34, místnost 123.

Chci se zapojit = odkaz na dotazník.

Odkazy pro ženy zapojené do výzkumu

Dotazník před tréninkem 

Dotazník po tréninku 


Přihlášení se na druhé, třetí, nebo čtvrté měření: gimunova@fsps.muni.cz

ZDROJE

Bruinvels G, Burden R, Brown N, et al. The prevalence and impact of heavy menstrual bleeding (menorrhagia) in elite and non-elite athletes. PLoS ONE 2016;11:e0149881. doi:10.1371/journal.pone.0149881

Bruinvels G, Burden RJ, McGregor AJ, et al Sport, exercise and the menstrual cycle: where is the research? British Journal of Sports Medicine 2017; 51:487-488.

Sung, ES, & Kim, JH. The influence of ovulation on postural stability (Biodex Balance System) in young female. Journal of exercise rehabilitation, 2018; 14(4):638–642. https://doi.org/10.12965/jer.1836266.133

Fridén C, Saartok T, Bäckström C., Leanderson J & Renström The influence of premenstrual symptoms on postural balance and kinesthesia during the menstrual cycle, Gynecological Endocrinology, 2003; 17(6):433-440, DOI: 10.1080/09513590312331290358


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info