Zdravotní stav a copingové strategie ukrajinských žen a dětských uprchlíků v České republice

Ruská invaze na Ukrajinu 24. února 2022 donutila miliony Ukrajinců uprchnout ze země. Ukrajinské ženy a děti zažili mnoho stresových situací kvůli válce, migraci a přesídlení. Události spojené s válkou mohou způsobit různé fyzické a psychické problémy.

17. 6. 2022 Iryna Mazhak

Bez popisku

Informace o fyzickém a duševním zdravotním stavu, chronických onemocněních, posttraumatické stresové poruše (PTSD), depresi, úzkosti nebo jiných duševních poruchách jsou důležité pro zdravotnické pracovníky, kteří se budou těmito možnými problémy uprchlíků zabývat. Ze zdravotního pojištění ukrajinských uprchlíků zaplatí český stát podle strategie schválené vládou až 9,9 miliardy korun. Včasné informace o hlavních potřebách ukrajinských uprchlíků může české zdravotní pojištění připravit na adekvátní odbornou pomoc.

Kromě fyzického a duševního zdraví je v případě uprchlíků velmi důležité také zdraví sociální, i když ne u všech se rozvine PTSD. Uprchlíci jsou odloučeni od rodinných příslušníků (zejména manželů a otců) a někdy ztrácejí blízké rodinné příslušníky nebo přátele, musí si vybudovat důvěrné mezilidské vztahy, aby získali sociální podporu od ostatních lidí v hostitelské zemi. Děti a mladí uprchlíci se musejí socializovat v nových kulturních a jazykových podmínkách. Integrace ukrajinských dětských uprchlíků do českého školství bude stát podle vládního dokumentu o uprchlické strategii zhruba 12,3 miliardy korun.

Hlavním cílem projektu je prozkoumat fyzický, duševní a sociální zdravotní stav a také copingové strategie ukrajinských žen a dětských uprchlíků usazených v České republice.

Konkrétní úkoly pro ženy uprchlé z Ukrajiny jsou: 1) shromáždit informace o vlastním fyzickém zdraví a uvést změny během posledního měsíce; 2) získat znalosti o stavu mentálního zdraví a strategiemi pro zvládání odpovídáním na dotazování skrze nástroje: škála vnímaného stresu - The Perceived Stress Scale (PSS-14); Brief-COPE (28 položek); dotazník pacientova zdraví - Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9); dotazník na úroveň úzkosti - Beck Anxiety Inventory (BAI) (21 položek); postraumatickou stresovou poruchu - Posttraumatic Stress Disorder (PTSD-20); 3) změřit, jak separace od rodiny a milovaných osob ovlivní sociální zdraví uprchlíků; 4) získat významnější informace o rozhodování o migraci a strategiích zvládání procesu tranzice a usazení v České republice pomocí hloubkových rozhovorů.

Dotazník pro ukrajinské ženy

Specifické úkoly pro ukrajinské děti a mládež jsou 1) změřit některé aspekty socializace dětí v novém prostředí 2) získat informace o stavu mentálního zdraví pomocí škály vnímaného stresu- The Perceived Stress Scale (PSS-14) a škály dopadu událostí na děti Children Revised Impact of Events Scale (CRIES-13).

Dotazník pro ukrajinské děti (8–18 let)

Projekt bude sdílet s veřejností informace o zdravotních potřebách a stavu ženských a dětských ukrajinských uprchlíků. Tyto informace budou užitečné pro místní poskytovatele zdravotních služeb. Dále budou informace o mentálním zdraví a socializaci dětí a mladých uprchlíků užitečné pro české školství.

Pokud jste ukrajinská uprchlice, nebo pokud jste v kontaktu s ukrajinskou uprchlicí, pomozte nám prosím získat informace o zdravotním stavu těchto osob. K projektu se dostanete pomocí výše uvedených odkazů.

Pro další informace můžete kontaktovat hlavní výzkumnici Irynu Mazhak: iryna.mazhak@fsps.muni.cz.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info