Že červená řepa a silový trénink nejdou k sobě?

Dietní nitráty obsažené v červené řepě a silový trénink jsou dle současného vědeckého poznání označovány za efektivní prostředky pro udržení či zlepšení kardiovaskulárního a metabolického zdraví, současně zvyšují kvalitu života všech věkových skupin a silový trénink například podporuje kvalitu kostí, snižuje riziko pádů a u mužů zvyšuje přirozenou produkci testosteronu. V období září–prosinec tohoto roku proběhne na fakultě spojený výzkum zaměřený na sledování vlivu konzumace dietních nitrátů ve formě šťávy z červené řepy na mikrobiom a sledování molekulové odezvy organismu na silový trénink. Proto hledáme dobrovolníky pro účast v tomto výzkumu!

16. 6. 2023 Tomáš Hlinský

Bez popisku

Informace o tom, že dostatečné množství zeleniny ve stravě a pohybové aktivity jsou vhodné pro naše zdraví, je dnes obecně známá. Informace o konkrétních složkách výživy a pohybové aktivity, jmenovitě dietní nitráty a silový trénink, jsou ovšem méně známé, zavádějící, dokonce bychom je dnes už mohli považovat za tzv. mýty. Začneme méně známou oblastí, kterou představují pro většinu lidí pravděpodobně dietní nitráty (DN). I přes své odrazující označení, jsou DN klíčovou složkou výživy člověka v produkci oxidu dusnatého (NO) (Ignarro & Freeman, 2017; Jones, 2014). NO sehrává roli signální molekuly významnou pro fyziologické fungování organismu člověka a je tak důležitým parametrem lidského zdraví (Jones et al., 2021). Současně je konzumace DN a produkce NO úzce propojená s ústním mikrobiomem (Babateen et al., 2019; Vanhatalo et al., 2021) a efektivní svalovou prací a fyzickým výkonem (Jones et al., 2018). DN se tak dostaly do popředí například během Olympijských her v Londýně roku 2012, kterým se v zahraničních novinách a článcích přezdívalo „Hry červené řepy“ (z angl. „Beetroot games“). O zelenině ve výživě obecně se dočtete více v tomto článku.

Zavádějící informace mohou mnohé odradit zejména od silového tréninku. Že je silový trénink pouze pro mladé a zdravé, že musí silový trénink zahrnovat pouze cvičení v posilovně nebo že je silový trénink pouze pro kulturisty, může být dnes již opravdu označeno jako mýtus. Silovému tréninku je současným výzkumem připisována stejná či dokonce větší důležitost v kontextu zdraví a prevence nemocí jako tréninku vytrvalostního charakteru (Westcott, 2012). Silový trénink zvyšuje úroveň zdraví ve všech jeho komponentách – biologické, psychické i sociální (Hart & Buck, 2019). Jedná se tak o efektivní formu cvičení v prevenci neinfekčních onemocnění hromadného výskytu tzv. civilizačních chorob (Shaw & Shaw, 2021). Současně, pokud je silový trénink vykonáván technicky správně a systematicky, pak se jedná o pohybovou aktivitu vhodnou pro jakoukoli věkovou kategorii i oslabené jedince (Amaro-Gahete et al., 2019; McLeod et al., 2022). Z těchto důvodů jsme se rozhodli na Fakultě sportovních studií oblasti dietních nitrátů a silového tréninku věnovat v našem výzkumu připravovaném ve spolupráci s ústavem Přírodovědecké fakulty MU RECETOX a Fyziologickým ústavem Lékařské fakulty MU.

Do výzkumu hledáme muže ve věku 18–30 či 65–75 let, nekuřáky a rekreační sportovce či nesportovce, kteří se nevěnují pravidelnému a systematickému silovému tréninku. Výzkum proběhne v termínu září až prosinec 2023 a bude složen ze dvou navazujících cyklů zaměřených na: (1) Vliv konzumace červené řepy (dietních nitrátů) na mikrobiom a (2) Fyziologická odezva organismu na silový trénink. Účastí v tomto výzkumu získáte základní i komplexní lékařské vyšetření a systematický silový trénink pod vedením odborníků v prostorách naší fakulty v délce trvání 10 týdnů. Současně získáte důležité znalosti a zkušenosti s nutričními a pohybovými prostředky, které prokazatelně zlepšují zdraví a kvalitu života.

Co účastí ve výzkumu získáte?

Dokončením prvního cyklu výzkumu získáte základní lékařské vyšetření. Dietní nitráty obsažené v červené řepě jsou v současné době dobře popsaným nutričním prostředkem pro komplexní zlepšení zdravotního stavu. Získáte tak zkušenost s výzkumem v oblasti výživy, kterou je možné aplikovat do Vašich stravovacích návyků. Dokončením druhého cyklu výzkumu získáte komplexní lékařské vyšetření kardiovaskulárního systému, DEXA sken hodnotící kvalitu kostí a Vaše tělesné složení, individualizovaný plán silového tréninku včetně realizace v naší posilovně, u kterého je v současné době dobře popsán pozitivní vliv na celkové zdraví. Opět bude možné na základě této zkušenosti zařadit do svého běžného chování nový způsob, jak zlepšit svůj životní styl. Jen pro srovnání jedna tréninková jednotka v délce 60 minut se včetně vstupu do posilovny a práce trenéra pohybuje v Brně okolo 500,-. V rámci výzkumu máte možnost absolvovat více než 30 takových jednotek.

Organizace a harmonogram výzkumu

Výzkum bude tvořen dvěma výzkumnými cykly navazujícími na sebe, kde každý cyklus se bude zabývat odlišným vědeckým problémem. I přes různé zaměření byla návaznost vytvořena s ohledem na stejnou cílovou skupinu pro oba cykly a některé společné fyziologické ukazatele. Realizace bude probíhat dle následujícího schématu:

  1. cyklus – Září 2023 – Vliv konzumace šťávy z červené řepy na mikrobiom a vybrané fyziologické parametry.
  2. cyklus – Říjen–Prosinec 2023 – Fyziologická odezva organismu na silový trénink.

Pokud Vás zaujaly oba výzkumné cykly, pak budeme velmi rádi za účast po celou dobu trvání výzkumu. Protože jsme ale omezeni kapacitou v prvním cyklu, pak pouze 12 lidí z každé věkové skupiny bude přijato do tohoto cyklu, respektive 12 lidí ve věku 18-30 let a 12 lidí ve věku 65-75 let. Ti pak mohou doplnit větší skupiny po 30 lidech v cyklu druhém.

Váš zájem můžete nezávazně vyjádřit vyplněním krátkého formuláře na následujícím odkazu. Náš tým Vás následně kontaktuje.

https://forms.gle/wT4uQYTVCt6cP3HR7

Za celý vědecký tým Mgr. Tomáš Hlinský, Ph.D.,
Odborný asistent na katedře Sportovního výkonu a diagnostiky
+420 732 579 697
tomas.hlinsky@fsps.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info