Test


01. Maximální příjem kyslíku (VO2max) u mladé netrénované ženy je okolo?
02. Jaká je klidová hodnota srdeční frekvence (SFklid) u netrénovaných?
03. Jaká je hodnota krevního tlaku (TK) při hypertenzi?
04. Jaká je hodnota minutového srdečního výdeje (Q) u mladého muže?
05. Klidový dechový objem u netrénovaného je okolo:
06. Co je ventilační práh?
07. Jaká je hodnota SFmax u průměrné populace  (př. muž, 20 let)? 
08. Jaká je ideální hodnota krevního tlaku (TK) u mladého muže či ženy?
09. Hodnota klidové dechové frekvence (DF) u netrénovaných je okolo:
10. Složení těla u zdravého dospělého muže je v poměru z celkové hmotnosti asi:


Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Výstupy
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.