© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Elektrokardiografie
Cílem videa je seznámit studenty způsoby s elektrokardiografií.
Elektrokardiografie - EKG


  • Elektrokardiografie graficky zaznamenává elektrickou aktivitu srdce pomocí elektrod na těle.

  • EKG je významná metoda v diagnostice srdečních onemocnění, např. poruch tvorby a vedení elektrického podráždění v srdci, poruch prokrvení srdečného svalu, případně poruch metabolismu iontů.

  • V klinické praxi standardně používáme 12 svodové EKG: 3 končetinové svody bipolární, 3 končetinové svody unipolární a 6 unipolárních svodů hrudních.

  • K tomu je potřeba nalepit na tělo 10 elektrod. Jsou označeny písmeny a barvou.

  • Na EKG křivce hodnotíme srdeční frekvenci, pravidelnost rytmu, dále trvání, velikost a tvar vln P (depolarizace síní) a T (repolarizace komor) a kmitů QRS (depolarizace komor) a také trvání a úroveň úseků PQ a QT.

  • Zátěžová elektrokardiografie se provádí nejčastěji na bicyklovém ergometru, kdy lze hodnotit a ukládat EKG i během zátěže.

  • EKG tedy umožňuje nejen přesné měření srdeční frekvence v klidu i při zátěži, ale přispívá i k odhalení fyziologických i patofyziologických změn s velkým praktickým významem.