© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Spirometrie
Cílem videa je seznámit studenty se spirometrií.
Spirometrie


  • Spirometrie je základní vyšetřovací metodou informující o fyziologických a patofyziologických podmínkách a hodnotách výměny vzduchu mezi zevním prostředím a plícemi. Některé parametry mohou být zaznamenány pomocí jednoduchých spirometrů, kvalitní hodnoty jsou však v současnosti převážně poskytovány složitějšími přístroji, vybavenými výpočetní technikou.

  • K měření vitální kapacity či usilovné vitální kapacity používáme obvykle osobních spirometrů. Vyšetřovaná osoba si vezme čistý papírový náustek, který nasune na ventil spirometru. Před měřením se asi 2-3x maximálně nadechne i vydechne mimo spirometr. Poté se postaví a spirometr zapne. Vyšetřovaná osoba se mimo spirometr maximálně nadechne a do spirometru maximálně vydechne. Při měření usilovné vitální kapacity se jedná o co nejrychlejší maximální výdech. Na displeji se objeví hodnoty udávané v litrech. Kromě parametru usilovné vitální kapacity, spirometr zaznamenává množství vzduchu, které bylo vydechnuto v první sekundě měření, neboli tzv. jednosekundovou usilovnou vitální kapacitu.

  • Výsledky dynamické spirometrie jsou vyjadřovány objemovými parametry vztaženými k času.  Naměřené parametry jsou zaznamenány do tzv. spirometrické křivky. Častěji je využíváno vyjádření pomocí křivky průtok-objem.

  • Na složitějších spirometrech lze zaznamenávat také dechovou frekvenci, dechový objem, minutovou ventilaci, maximální volní minutovou ventilaci a další respiračně-ventilační parametry.