© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Anaerobní práh
Cílem videa je seznámit studenty s hlavními metodami stanovování anaerobního prahu (cirkulační, ventilační, laktátový).
  • Cirkulační práh, který se blíží "anaerobnímu prahu" se dá relativně snadno určit pomocí Conconiho testu. Test je založen na kladném vztahu mezi vzestupem intenzity zatížení a růstem srdeční frekvence. Křivka zhruba od 120 tepů má lineární průběh. V laboratoři se test nejčastěji provádí na běhátku, tento test lze relativně jednoduše provést také v terénu. Samotnému testu předchází zahřívací fáze. Zátěžový protokol vypadá následovně. Určí se první stupeň dle trénovanosti jedince, např. rychlost 10km za hod. Každých 200m se pak zvyšuje rychlost běhu obvykle o 1 km/hod.

  • Cirkulační práh se stanovuje tam, kde dochází k odklonu od lineárního průběhu, tzv. deflexi křivky. Tímto testem kromě hodnoty srdeční frekvence na úrovni prahu, lze také zjistit tzv. "prahovou rychlost".

Stanovení cirkulačního prahu