© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Diving reflex
Cílem videa je seznámit studenty s problematikou diving reflexu.
Diving reflex


  • Diving reflex je přirozenou reakcí na podráždění chladových receptorů. Přitom dochází k periferní vazokonstrikci, zmenšení objemu krevního řečiště a podráždění bloudivého nervu, který tlumí aktivitu udavatele rytmu srdce, sino-atriální uzel. Dochází k výraznému poklesu srdeční frekvence o 10-40 i více %. U citlivějších osob může dojít i k závažným poruchám srdečního rytmu až zástavě srdce. Proto je toto vyšetření rizikové.

  • Hlavní chladovou zátěž představuje ponoření obličeje do vody s teplotou kolem 5-10°C se zadržením dechu na dobu alespoň 30-40 sec, zpravidla 50 s u žen a 60 s u mužů. Přitom se sleduje EKG - srdeční frekvence a případné poruchy rytmu.

  • S ohledem na vyšší riziko srdeční dysrytmie u citlivějších osob by ponoření obličeje měl předcházet předtest s méně intenzivní chladovou zátěží - ponoření předloktí do studené vody, alespoň na 60 s.

  • Chladový test diving reflexu pomáhá u potápěčů posoudit jejich citlivost k této zátěži a odhalit zvýšené riziko poruch srdce při potápění v chladné vodě.