© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Měření krevního tlaku
Cílem videa je seznámit studenty způsoby měření krevního tlaku v klidu a při zátěži.
Krevní tlak


  • Krevní tlak měříme tonometry. Klasické rtuťové tonometry v dnešní době nahrazují automatické přístroje.

  • Neinvazivní měření krevního tlaku patří k základním metodám klinického vyšetření.

  • Před zahájením měření necháme testovanou osobu několik minut v klidu sedět. Manžetu upevníme na levou paži na úroveň srdce vyšetřované osoby, asi 2cm nad loketní jamku. Manžetu nafoukneme nad předpokládaný tlak systolický a do loketní jamky pod dolní okraj manžety přiložíme snímací hlavici fonendoskopu. Z manžety začneme pomalu vypouštět vzduch. Při pozvolném poklesu tlaku v manžetě náhle uslyšíme ve fonendoskopu jemné tlumené zvuky, soudobé se srdeční frekvencí. Poslouchejte tyto Korotkovy zvuky, které vznikají v závislosti na postupném uvolňování pažní tepny stlačené manžetou tonometru. První šelesty, které nad tepnou zaslechnete, jsou známkou začínajícího průtoku krve v maximech systolického tlaku a odpovídající tlaku v manžetě se tedy rovná systolickému tlaku v tepně. Snižováním tlaku v manžetě se postupně tyto šelesty stanou neslyšitelnými a při dalším vypouštěním vzduchu rychle zcela zaniknou. v tomto okamžiku se tlak v manžetě rovná tlaku diastolickému.

  • Pomocí jednoduchého testu můžeme sledovat hodnoty krevního tlaku také po zátěži. Po několika minutách klidového sezení změříme vyšetřované osobě systolický i diastolický tlak. Po té testovaná osoba provede 30 hlubokých dřepů frekvencí 1 dřep za sekundu a ihned po jejich skončení změříme vsedě systolický a diastolický tlak. Dále měříme krevní tlak každou minutu až do dosažení původních hodnot. Při provádění dřepů ponechejte manžetu připevněnou na paži a pouze ji odpojte od tonometru uvolněním spojovací hadičky.

  • Změny krevního tlaku lze sledovat během zatížení, například při provádění testu W170. Krevní tlak se při dynamické zátěži mění. Dochází především ke zvýšení hodnot systolického tlaku. Změna diastolického tlaku závisí na intenzitě zatížení, při submaximální intenzitě dochází i k jeho snížení.