© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Anaerobní práh
Cílem videa je seznámit studenty s hlavními metodami stanovování anaerobního prahu (cirkulační, ventilační, laktátový).
  • Stanovení laktátového prahu řadíme mezi invazivní metody. Během testu odebíráme vzorky krve k hodnocení koncentrace laktátu v krvi. Zátěžový protokol volíme obdobně jako v předcházejících testech.

  • Laktátový práh se nachází na laktátové křivce, kde dochází k prudkému navýšení koncentrace laktátu.

Stanovení laktátového prahu