Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Vybavení laboratoře
Cílem videa je seznámit studenty s vybavením zátěžové funkční laboratoře.
Zátěžová funkční laboratoř


 • Laboratoř určená pro zátěžové funkční zkoušky je vybavena ergometry, které slouží k simulaci zatížení.

 • Nejčastěji v laboratoři najdeme běžecký ergometr, určený pro testování nejpřirozenějšího pohybu jako je chůze a běh. Na běhátku můžeme intenzitu zatížení měnit změnou rychlosti či změnou sklonu.

 • Bicyklový ergometr počítá práci ze síly potřebné k překonání odporu a otočení předního kola, které je nejčastěji brzděné magneticky. Na kole zátěž aplikujeme ve watech. Náročnější je pak izokinetický bicyklový ergometr. V izokinetickém režimu testujeme silově-rychlostní parametry dolních končetin. Zvláštností izokinetického režimu je nastavení rychlosti ve formě frekvence otáček za minutu. Jakmile testovaná osoba nedokáže udržet stanovenou rychlost, tak počítačem řízený ergometr okamžitě sníží odpor a rychlost se zvýší na požadovanou hodnotu.

 • Dále je zátěžová laboratoř vybavena přístroji pro měření funkčních parametrů.
 • Pro měření srdeční frekvence využíváme sporttestrů, pro zjišťování krevního tlaku klasických či automatických tonometrů. Pro záznam EKG křivky používáme EKG přístroje.
 • Respiračně-ventilační parametry zaznamenáváme pomocí jednoduchých spirometrů a složitějších analyzátorů vzduchu. Jednoduchým spirometrem jsme schopni zjistit vitální kapacitu plic. Složitější přístroje zaznamenávají také průtokovou křivku, dechový objem, ventilaci. Analyzátor vzduchu slouží k analýze dechových plynů jako je příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého. V terénu pak lze využít mobilních telemetrických analyzátorů.

 • V laboratoři také mohou být přístroje pro měření svalové síly, tzv. dynamometry. Izometrické dynamometry využíváme pro testování statické síly. Izokinetické dynamometry zaznamenávají sílu v celém kloubním rozsahu. Sílu stisku ruky měříme ručním dynamometrem.
 • Pro analýzu složení těla v laboratoři najdeme antropometrická měřidla. Mezi základní patří váha s výškoměrem. Dále využíváme kaliper, torakometr, krejčovský metr a další. Pro snazší analýzu tukové složky slouží přístroje pracující na principu bioelektrické impedance.

 • Biochemické analyzátory využíváme pro analýzu krve.

 • Relativně jednoduchý laktátoměr nám umožňuje taktéž zjištění koncentrace laktátu v krvi v terénu.
 • Glukometry zase umožňují hodnocení hladiny glukózy v krvi.
 • Orientační vyšetření moče provádíme pomocí indikátorových papírků.
 • V zátěžové laboratoři nesmí chybět defibrilátor využívaný při kardiopulmonární resuscitaci. V dnešní době lze používat jednoduše obsluhovatelné automatické externí defibrilátory, tzv. přístroj AED.
 • Pro kontrolu optimálních podmínek pro měření v laboratořích najdeme teploměr s vlhkoměrem.


© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.