© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Kalorimetrie
Cílem videa je seznámit studenty s různými metodami zjišťující energetický výdej.
Kalorimetrie

  • Výdej energie je důležitým ukazatelem náročnosti fyzické zátěže a objektivním podkladem pro doporučení a posuzování účinnosti pohybové aktivity. Měření výdeje energie se tím pádem taktéž využívá pro nastavení optimálních nutričních doporučení. Energetickou bilanci bychom měli v rámci prevence zdraví udržovat v rovnováze. Proto měření energie se řadí v dnešní době mezi časté metody prováděné nejen ve výživových poradnách.

  • Nepřímá energometrie neboli tzv. kalorimetrie patří k hlavním metodám využívaným v klinické a zátěžové fyziologii.

  • Kalorimetrie je založena na měření příjmu kyslíku a výdeje oxidu uhličitého a dusíku. Jejich hodnoty nám umožňují poměrně přesný odhad velikosti energie, spotřebované v klidu nebo během zatížení. Energetický výdej nám umožňují zjišťovat analyzátory plynů.

  • Klidový metabolismus měříme kdykoliv během dne pokud dodržíme následující podmínky. Měřená osoba by měla být nalačno 4-5 hod. 2 hod bez pohybové aktivity prováděné střední intenzitou. Před samotným měřením je třeba 10-20 min tělesný a duševní klid na lůžku v klidovém prostředí. V místnosti by při měření měla být teplota 20-25°C, aby byly co nejméně namáhány termoregulační mechanismy. Vyšetřované osobě nasadíme masku. Měření provedeme do doby dosažení setrvalého stavu, nejméně po dobu 10 min. Množství kyslíku spotřebované za jednotku času je úměrné množství uvolněné energie.

  • Nové mobilní přístroje také kromě laboratorního měření zjišťují energetický výdej během zatížení v terénu. V softwarech se také energetický výdej během zatížení vyjadřuje v jednotkách nazývajících metabolický ekvivalent.

  • Akcelerometrie je metoda využívající lehké a cenově dostupné zařízení jako jsou krokoměry a kalorimetry k měření pohybu těla ve směru vertikálním či horizontálním. Tyto přístroje lze využít při pohybových aktivitách prováděných nízkou až submaximální intenzitou. Před měřením je třeba do kalorimetru přidat vstupní údaje jako je pohlaví, věk, hmotnost a výška. Kalorimetry převádí vykonanou práci přímo na kilokalorie. Speciální senzor hodnotí okamžitou intenzitu pohybu na stupnici 0-9. Krokoměr je jednoduchý přístroj umožňující měření počtů kroků při chůzi pomocí mechanického zařízení, citlivého a reagujícího na zvednutí a pokles těžiště těla. Před použitím krokoměru je nutné změřit délku kroku.