Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Úvod
© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

http://www.topzine.cz/propojeni-fyziologie-a-mediciny-v-brne-vedi-jak-na-to
Cíle předmětu

Výuka tohoto předmětu má poskytnout možnost studentům získat znalosti, o funkci orgánů a systémů člověka jak v klidových podmínkách tak při fyzické zátěži, které jsou potřebné pro studium tělesné výchovy a sportu.


Zařazení praktické výuky ve cvičeních.Osnova

Teoretická část:

 • Úvod do obecné fyziologie
 • Fyziologie buňky
 • Fyziologie tělních tekutin
 • Krev a imunita
 • Fyziologie srdce a krevního oběhu
 • Fyziologie dýchání
 • Fyziologie vylučování
 • Fyziologie svalů
 • Fyziologie reprodukce, těhotenství a porodu
 • Obecná neurofyziologie + fyziologie CNS
 • Endokrinní žlázy
 • Senzorické systémy
 • Fyziologie kůže, termoregulace
 • Pohybová soustava
 • Metabolismus
 • Transportní systém, reakce a adaptace na zátěž
 • Endokrinní systém, reakce a adaptace na zátěž
 • Fyziologické odlišnosti a zdravotní rizika při sportu žen, dětí a starších
 • Vlivy zevního prostředí na výkonnostPraktická cást:

 • Úvod do Fyziologie
 • Charakter odpovědi na zátež
 • Složení těla
 • Somatotyp
 • Dynamometrie
 • Metabolismus
 • Měření SF v klidu a při záteži
 • Variabilita SF
 • Diving reflex
 • Měření krevního tlaku v klidu a po záteži, minutový a systolický objem srdce
 • Elektrokardiogram
 • Spirometrie
 • Zátěžové testy anaerobních předpokladů
 • Výskoková ergometrie
 • Zátěžové testy aerobních předpokladů, W170
 • Stanovení anaerobního prahu, Conconiho test
 • Spiroergometrie