© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Wingate test
Cílem videa je seznámit studenty s testy anaerobních předpokladů jako je wingate test a výskoková ergometrie.
Wingate test


  • Wingatský test slouží k hodnocení anaerobních schopností. Provádí se na izokinetickém bicyklovém ergometru s konstantním brzdivým odporem okolo 7,5 N/kg.

  • Testu předchází zahřátí v podobě šlapání okolo 5min, rychlost otáčení kolem 60 otáček. Poté následuje pauza. Samotný test se provádí maximálním úsilím v délce 30 sekund. Výkon, který v tomto režimu závisí od otáček, dosahuje maxima v úvodních sekundách, v dalším průběhu klesá.

  • Hodnotí se výkon v pětisekundových intervalech, maximální a průměrný výkon, stejně tak index únavy, který představuje procentuální pokles výkonu od úvodních do závěrečných 5 sekund.