© 2012 Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity Brno v rámci projektu Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu pod kódem CZ.1.07/2.2.00/15.0209. Více informací o projektu: http://www.fsps.muni.cz/inovace-RVS/index.html.

Fyziologie pro RVS
Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.


Test W170
Cílem videa je seznámit studenty s nejčastěji využívaným testem aerobních předpokladů - W170.
Test W170


  • Test W170, neboli stanovení indexu W170 patří mezi nejčastěji používaným ergometrickým metodám. Tento test slouží k posouzení zdatnosti jedince, resp. hodnocení jeho vytrvalostních schopností. Cílem testu je stanovení zátěže ve watech, kterou je testovaná osoba schopna zvládnou při srdeční frekvenci 170 tepů za minutu. Stanovení indexu W170 je založeno na kladném vztahu mezi vzestupem intenzity zátěže a růstem srdeční frekvence. Křivka zhruba od 120 tepů má lineární průběh.

  • V praxi se obvykle používají čtyři častěji tři stupně zátěže za předpokladu, že souřadnicové body leží v lineární části vztahu a že poslední hodnota srdeční frekvence se pohybuje v rozmezí plus-mínus 170 tepů za minutu.

  • Při volbě intenzity jednotlivých stupňů zátěží i při hodnocení dosažených výsledků testu je nutné přihlížet k věku, pohlaví, zdravotnímu a funkčnímu stavu i hmotnosti vyšetřované osoby. Dávkování zátěže na 1kg tělesné hmotnosti je výhodnější, protože přihlíží k rozdílným tělesným předpokladům, limitujících fyzickou výkonnost vyšetřovaných osob. Intenzita jednotlivých zátěží nesmí být ani příliš nízká, ani vysoká, aby nedošlo k porušení lineárního vztahu a ke vzniku zkreslených výsledků.

  • Jednotlivé stupně zátěže by měly být absolvovány v ergostáze a jejich trvání by mělo být limitováno dosažením relativního rovnovážného stavu cirkulace. Většinou se pohybuje doba jednoho stupně okolo 4 minut.