Motorika u dětí s poruchami autistického spektra

Poruchy autistického spektra mají nejrychleji rostoucí trend ze všech diagnostikovaných vývojových onemocnění nejen v ČR, ale také celosvětově. Je tak velmi pravděpodobné, že se dříve nebo později každý z vás setká s jedincem, který touto poruchou trpí. Ať už jako pedagog, trenér nebo třeba jako rodič dítěte, který má spolužáka s tímto onemocněním. Přesto, že výskyt v populaci dramaticky roste, příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou dosud známé 

28. 5. 2021 Tereza Možná

Bez popisku

Tento výzkumný projekt se zabývá testováním motoriky dětí ve věku 7-10 let, kterým byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS). Často se u těchto dětí setkáváme s narušením motorického vývoje, který ovlivňuje proces učení se dalším pohybovým dovednostem i kvalitu jejich života. Jedná se o problémy s koordinací pohybů, rovnováhou i motorická neobratnost. Protože počet dětí s poruchou autistického spektra narůstá, pokládáme za důležité se této problematice věnovat. 

Děti budeme testovat světově uznávanými a standardizovanými motorickými testy M-ABC 2 a TGMD-3. Důležité jsou pro nás nejen výsledky testování, ale také celý jeho proces. Prvním krokem je zhodnotit, zda jsou děti s touto poruchou takové diagnostické testy pochopit a absolvovat, případně za jakých podmínek. Výsledky nám poskytnou základní informace o deficitech v motorickém vývoji a pomohou určit další směřování intervenčních programů. 

Všichni řešitelé projektu mají dlouholeté zkušenosti s autistickými dětmi, které umožnily upravit samotné testování tak, aby bylo pro děti srozumitelné a zábavné. Úkoly jsou rozmístěny po kruhu a mají charakter „překážkové dráhy“. Dráha má označený začátek a konec, stejně jako každé stanoviště, kde se plní jeden úkol. Využíváme obrázkové kartičky s jednotlivými úkoly, směrové šipky mezi stanovišti a na konci testování je pro děti připravena malá odměna.

Rodiče obdrží nejen výsledky a hodnocení úrovně motorických dovedností jejich dítěte z mezinárodně uznávaných standardizovaných testů, ale také personalizovaný návrh intervenčních programů a cvičení, která jsou vhodná pro rozvoj motoriky a pohybových dovedností. Zlepšení motorických dovedností u autistických jedinců přispívá ke zlepšení kvality jejich života v období dětství i v dospělosti. 

V závěru roku je plánovaný workshop s tématem Intervenční cvičení pro děti sPAS. Pokud společně dokážeme alespoň v nějakém ohledu přispět ke zlepšení kvality života dětí s PAS a jejich rodin, pak si můžeme říci, že „to celé má smysl“. 

Projektu se účastní prof. PhDr. Hana Válková, CSc., Mgr. Tereza Možná, Bc. Vendula Stehlíková a Bc. Hana Podhorná. 

Jste rodiče dítěte s diagnostikovanou poruchou autistického spektra ve věku 7-10 let a zaujal Vás tento projekt? Hledáme účastníky do výzkumu.  

Pro koho je testování určeno? 

 • Děti s diagnostikovanou PAS 
 • Ve věku 7-11 let 
 • Kterým nebyla lékařem zakázána pohybová aktivita 
 • Bez akutního onemocnění 

Co získáte? 

 • Získáte podrobné hodnocení motorické úrovně Vašeho dítětevčetně návrhů cvičení a aktivit pro odstranění případných problémů. 
 • Přístup na on-line workshop. 
 • Pro děti jsou připraveny drobné dárkové předměty za každé testování. 

Jak to bude probíhat? 

 • Děti plní motorické úkoly hravou a zábavnou formou  
 • Dvě testování světově uznávanými a standardizovanými testy 
 • Každé testování trvá 20-30 minut 
 • Na bezpečnost dbají specialisté z Fakulty Sportovních studií Masarykovy univerzity 

Pro bližší informace kontaktujte Mgr. Terezu Možnou +420 608 213 093    209972@mail.muni.cz 

Rozhovor s Terezou Možnou (Youtube)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info