Syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu u výkonnostních sportovců v České republice

Syndrom relativní energetické nedostatečnosti (RED-S) je stav komplexního narušení fyziologických funkcí organismu sportovce, jehož hlavní příčinou je tzv. nízká energetická dostupnost. V některých sportovních odvětvích dosahuje prevalence až 80 % a mezi odborníky je RED-S velmi diskutovaným tématem. I přes prokázaný negativní vliv na výkonnost a zdravotní stav sportovců však v České republice chybí informace o výskytu tohoto syndromu.

3. 12. 2021 Kristýna Dvořáková

Bez popisku

Ke zlepšení současného stavu by mohl přispět vědecko-výzkumný projekt Výskyt syndromu relativní energetické nedostatečnosti ve sportu u výkonnostních sportovců v České republice. Jeho cílem je nejen zmapování výskytu RED-S mezi výkonnostními sportovci, ale rovněž také podpora spolupráce mezi odbornými pracovníky a vytvoření jednotného a koordinovaného přístupu k této problematice.

Syndrom relativní energetické nedostatečnosti (RED-S) vyjadřuje stav komplexního narušení fyziologických funkcí organismu sportovce, jehož hlavní příčinou je tzv. nízká energetická dostupnost. Dostatečná energetická dostupnost vyjadřuje minimální nutné množství energie, kterou sportovec potřebuje k pokrytí fyziologických funkcí poté co odečteme energetický výdej na tréninkovou anebo závodní zátěž. V případě dlouhodobě nízkého energetického příjmu čelí organismus sportovce relativnímu nedostatku energie s následným rozvojem RED-S.       

Na RED-S opakovaně upozorňují světové autority jako např. Mezinárodní olympijský výbor (Mountjoy et al., 2018) a výzkum v této oblasti  se v zahraničí rozvíjí velmi progresivně. V České republice však jakákoliv data k problematice RED-S chybí. Na základě informací o zdravotních dopadech RED-S na sportovce získaných z odborné literatury a dílčích výstupů z realizovaných projektů (viz níže), má Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně zájem na tom, aby se téma RED-S stalo předmětem systematického výzkumu a do budoucna byly položeny základy koordinované metodiky v přístupu k jeho diagnostice, prevalenci i terapii.  

Na fakultě doposud proběhla řada výzkumů, jejichž dílčí výsledky prokázaly často významně sníženou energetickou dostupnost u sportovců ve věku 13–18 let, např. projekt dr. Bernacikové Vytvoření mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců. Za zmínku stojí také projekt diplomové práce Bc. Viktorie Bulínové s názvem Vliv předzápasové redukce tělesné hmotnosti na projevy syndromu relativní energetické nedostatečnosti u profesionální muaythai zápasnice. Tato kasuistická studie prokázala, ve shodě se zahraničními studiemi, výskyt řady markerů RED-S, mimo jiné – pokles hodnoty klidového metabolismu, zvýšení hladiny hormonu kortizolu nebo změny v lipidovém spektru a střevním mikrobiomu.  

V současné době je problematika RED-S na Fakultě sportovních studií řešena rovněž v rámci mé disertační práce s názvem Výskyt syndromu relativní energetické nedostatečnosti ve sportu u výkonnostních sportovců v České republice. Cílem tohoto projektu je nejen zmapování výskytu tohoto syndromu mezi výkonnostními sportovci, ale zároveň také přispění k tvorbě koordinované metodiky v přístupu k RED-S a propojení odborných profesí podílejících se na jejím řešení. Důležitým dílčím cílem je také vytvoření platformy, jež by poskytovala nezbytné informace o problematice RED-S a zprostředkovala centrální síť odborných pracovišť. Tyto postupy patří mezi klíčové body v realizaci organizovaného přístupu k RED-S. 

V návaznosti na tento výzkum je na Fakultě sportovních studií na jaře příštího roku připravován mezioborový odborný diskuzní panel, jehož záměrem je představení problematiky zástupcům vrcholných sportovních organizací v České republice a stanovení dalších postupů v procesu ochrany zdraví co nejširšího spektra sportovců.

Zdroje:

Mountjoy M, Sundgot-Borgen JK, Burke LM, et al. IOC consensus statement on relative energy deficiency in sport (RED-S): 2018 update. Br J Sports Med. 2018;52(11):687- 697. doi:10.1136/bjsports-2018-099193


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info