• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:30
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 104

Orgány fakulty

Akademické orgány

Akademický senát fakulty

Děkan

Vědecká rada

Disciplinární komise

Další orgány

Tajemnice

Poradní orgány

Kolegium děkana

Kolegium děkana

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. - proděkan pro celoživotní vzdělávání a materiálně technickou základnu

doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D. - proděkan pro studium

Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. - proděkan pro strategii a rozvoj

Mgr. Lenka Zemanová, MPA - tajemnice

Mgr. Milena Strachová, Ph.D. - předsedkyně akademického senátu


Historie děkanů