• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Laboratoř biomotoriky

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Laboratoř biomotoriky

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 8668
Fax:549 49 2020
E-mail:-
WWW:-

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Neučitelští pracovníci:Petr Huta (technik laboratoře)
Ing. Tomáš Vodička, Ph.D. (technik laboratoře)
Externí pracovníci
Bc. Vincent Anton

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.