• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Centrum univerzitního sportu

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Centrum univerzitního sportu

Korespondenční adresa:Údolní 221/3, 602 00 Brno
Sídlo:Údolní 221/3, 602 00 Brno, tělocvična
Telefon:549 49 2055
Fax:-
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/cus/

Vedoucí katedry (pověřena výkonem funkce)
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Asistenti:Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Mgr. Tereza Králová
Lektoři:Mgr. Alexandra Malá
Mgr. Pavel Mudra
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
* Mgr. Radka Střeštíková, Ph.D.
Mgr. Zora Svobodová, Ph.D.
Mgr. Jan Škoda
Mgr. Miloslava Urbanovská
Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
PaedDr. Hana Vrtělová
Mgr. Renáta Vychodilová
PaedDr. Zdeněk Zítka
Neučitelští pracovníci:Jarmila Titzová (sekretář)

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.