• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Katedra sportovních her

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Katedra sportovních her

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A34
Telefon:549 49 4138
Fax:549 49 2020
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/ksh/

Vedoucí katedry
doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Docenti:doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
Odborní asistenti:PaedDr. Zdeněk Haník, Ph.D.
PaedDr. Petr Starec, Ph.D.
Mgr. Tomáš Vencúrik, Ph.D.
Asistenti:Mgr. Dominik Bokůvka
Mgr. Jiří Petrů
Lektoři:Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.
PaedDr. Karel Večeřa
Neučitelští pracovníci:Kateřina Novotná (sekretář)
Externí vyučující
PaedDr. Vladimír Hansgut, Ph.D.
doc. PaedDr. František Langer, CSc.
Ing. Zdeněk Mlčoušek
Mgr. Michal Přikryl

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.