• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    27. 10. 2017 - 14:29
  • Garant obsahu:
    Garant obsahu
  • Vytvořeno:
    28. 3. 2012 - 7:00
  • Stránka číslo: 14

Organizační struktura

Centrum celoživotního vzdělávání

Začlenění pracoviště ve struktuře

Masarykova univerzita
Fakulta sportovních studií
Centrum celoživotního vzdělávání

Korespondenční adresa:Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Sídlo:Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A33
Telefon:549 49 5147
Fax:549 49 2019
E-mail:
WWW:http://www.fsps.muni.cz/czv/

Vedoucí centra
Mgr. Iva Synková

Seznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Neučitelští pracovníci:Bc. Lenka Bučková (referent celoživotního vzdělávání)
Renata Svobodová (referent celoživotního vzdělávání)
Mgr. Iva Synková (vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání)
Externí vyučující
doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.
doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Mgr. Michaela Hromková Matečková
Karolina Jarošová
Bc. Žaneta Pavlíčková
Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.
Mgr. Bc. Kateřina Strašilová
Jan Svoboda
Dana Szeinerová
Lenka Šilerová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená


Kompletní informace o pracovišti na www.muni.cz.