Volby do Akademického senátu FSpS MU 2023

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity,

v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Fakulty sportovních studií MU tímto vyhlašuji volby do obou komor (studentské a učitelské) Akademického senátu FSpS MU pro volební období 2023–2026 a stanovuji následující harmonogram.
Volby organizuje a řídí v souladu s Volebním řádem AS FSpS MU Volební komise AS FSpS MU. Ta bude fakultní veřejnost informovat o dalších podrobnostech voleb, průběhu volební kampaně a pravidlech, stejně jako o výsledcích voleb. Ráda bych vás povzbudila, abyste se aktivně zapojili a využili tuto příležitost k ovlivnění směřování naší fakulty. Buďte zapojeni, ať už jako kandidáti nebo voliči, a vyberte zástupce, kteří budou hájit vaše zájmy a hodnoty v akademickém prostředí tohoto orgánu, který je nejvyšším zastupitelským orgánem fakultní akademické samosprávy.

V Brně dne 1. srpna 2023

doc. Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
předsedkyně AS FSpS MU

Harmonogram voleb do učitelské a studentské komory AS FSpS (2023–2026)

 • 1. 8. 2023

  Vyhlášení voleb

 • Od 2.–17. 8. 2023 do 12:00 hod.

  Termín pro podávání kandidátek a registraci kandidátů

 • 19. 8. 2023

  Zveřejnění seznamu kandidátů a jejích programových prohlášení na úřední desce a na webové stránce Fakulty sportovních studií MU

 • 14. 9. 2023

  Vyhlášení výsledků voleb

Způsob podání kandidatury

Učitelská komora
Jméno a příjmení, UČO, pracoviště
„Souhlasím s kandidaturou do učitelské komory AS FSpS MU ve volebním období 2023–2026.“

Studentská komora
Jméno a příjmení, UČO, ročník studia, studijní obor
„Souhlasím s kandidaturou do studentské komory AS FSpS MU ve volebním období 2023–2026.“

Součástí návrhu kandidáta může být programové prohlášení, které bude zveřejněno v seznamu kandidátů na webové stránce Fakulty sportovních studií MU. Podání programového prohlášení může být formou word souboru (s fotografií) anebo videa.

Způsob hlasování

Do studentské i učitelské komory bude hlasováno elektronicky v informačním systému MU v aplikaci E-volby.

Počet volených senátorů​

Voleno bude 6 senátorů do učitelské komory a 3 senátoři do studentské komory AS FSpS.

Podmínky pro zvolení

Volby do učitelské a studentské komory Akademického senátu budou organizovány podle Volebního řádu Akademického senátu Fakulty sportovních studii Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 22. 5. 2017).

Volební komise

 • Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., předsedkyně volební komise
 • Mgr. Alena Kostelníková, člen volební komise
 • Mgr. Michal Bozděch, Ph.D., člen volební komise

Zápis ze zasedání volební komise pro volby do AS FSpS MU 10. 7. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info