Studijní pobyty Erasmus+ v Evropě

Program Erasmus je jedinečnou příležitostí, jak studovat v zemích po celé Evropě zdarma a navíc s podporou MU. Přes FSpS můžete vyjet na jednu z více než 30 univerzit, které se stejně jako my zabývají tématy sportu a zdravého životního stylu. Díky Erasmu si rozšíříte obzory, naučíte se nové poznatky, vyzkoušíte jiné sporty, zlepšíte si angličtinu nebo se naučíte další cizí jazyk a hlavně získáte nenahraditelné zkušenosti, zážitky a přátele na celý život.


22. února 2021 od 14:00 proběhne online informační schůzka v MS Teams. Připojte se a získejte více informací o zahraničních univerzitách a tipy k výběrovém řízení.

Online infoschůzka Erasmus+

Kdo se může zúčastnit?

  • Všichni studenti zapsaní v Bc., Mgr. nebo Ph.D. studiu v prezenční i kombinované formě
  • Studenti Bc. musí být v době výjezdu minimálně ve 2. ročníku
  • Každý student musí splňovat Kvalifikační podmínky

Výběr zahraniční univerzity

Volit můžete z více než 30 univerzit po celé Evropě. Při výběru Univerzit věnujte pozornost úrovni studia a jazykovým požadavkům. Rozhodovat byste se měli také podle studijní nabídky a předmětů.

V roce 2021/22 máte poslední možnost vyjet na Erasmus do Británie!

Informace o partnerských univerzitách Aktuální seznam volných míst

Přihláška a výběrové řízení

Přihlášky podávejte elektronicky přes systém ISOIS.

Jak přílohu do přihlášky nahrajte motivační dopis v angličtině nebo v jazyce výuky na zahraniční univerzitě. Můžete přiložit také jazykový certifikát (volitelné).

Ph.D. studenti přiloží také souhlas školitele dle pokynů

Všichni přihlášení studenti budou pozváni na pohovor v angličtině.

Výběrová komise bude hodnotit studijní předpoklady, jazykové kompetence a motivaci uchazečů.

Přihláška je nezávazná. Úspěšní uchazeči mají týden na rozhodnutí, zda nominaci na Erasmus+ přijímají.

online přihláška

Před odjezdem

Vybraným studentům gratulujeme.

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty a podívejte se na video, kde je podrobně vysvětleno, jaké kroky je třeba podniknout.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje online v systému ISOIS. Pro její správně vyplnění si projděte Návod k vyplnění LA.

Learning Agreement všem vyjíždějícím studentům podepisuje pan proděkan doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., proto ho prosím v Learning Agreementu uvádějte do pole MU Departmental Coordinator.

Ostatní záležitosti s Vámi vyřeší Vaše koordinátorka z Centra zahraniční spolupráce.

Finanční podmínky

Všichni studenti vyjíždějící na Erasmus+ pobyt, kteří zároveň splní podmínky programu mají nárok na stipendium.

Výše stipendia se určuje podle předpokládané délky pobytu a cílové země.

Podrobnější informace a návod výpočet stipendia najdete na webu CZS.

V případě velmi nákladných pobytů zejména v Norsku nebo Velké Británii, mohou studenti požádat do doplňkové mobilitní stipendium FSpS.

Předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Uznání výsledků ze zahraničí

Všechny úspěšně absolvované předměty jsou studentům dle předem schválené studijní smlouvy (LA) plně započítány do jejich studia na FSpS.

Předměty ze zahraniční studentům běžně uznáváme za volitelné (forma uznání C). Po domluvě s vyučujícím nebo s garantem praxe můžeme uznat i za povinný předmět FSpS (forma uznání A).

Uznávání za povinné předměty domlouvejte v předstihu na základě sylabů a jiných dostupných informací. Vyučující si mohou stanovit dodatečné podmínky uznání a o svém rozhodnutí by měli informovat Andreu Kakulidu - kakulidu@fsps.muni.cz.

Povinností každého studenta je získat v zahraničí alespoň 20 ECTS kreditů za semestr.

Předměty jsou studentům po návratu uznány na základě žádosti v ISu. Přesný postup kroků a podrobný návod najdete na stánkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Ph.D. studenti, kteří si pobyt uznávají za povinný předmět d4501 Zahraniční stáž, musí dodat také zprávu ze stáže.

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Fakulty sportovních studií MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011

Termíny výběrových řízení

  • od 1.2. do 28.2. - výjezdy na podzim 21 i jaro 22
  • Květen 2021 – 2.kolo, výjezdy na jaro 2022
  • září 2021 - 3.kolo, výjezdy na jaro 2022

seznam volných míst PARTNERSKÉ UNIVERZITY online přihláška bližší info ZKUŠENOSTI STUDENTŮ


Na koho se obrátit

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info