Studijní pobyty Erasmus+ v Evropě

Program Erasmus je jedinečnou příležitostí, jak studovat v zemích po celé Evropě zdarma a navíc s podporou MU. Přes FSpS můžete vyjet na jednu z více než 30 univerzit, které se stejně jako my zabývají tématy sportu a zdravého životního stylu. Díky Erasmu si rozšíříte obzory, naučíte se nové poznatky, vyzkoušíte jiné sporty, zlepšíte si angličtinu nebo se naučíte další cizí jazyk a hlavně získáte nenahraditelné zkušenosti, zážitky a přátele na celý život.

Kdo se může zúčastnit?

  • Všichni studenti zapsaní v Bc., Mgr. nebo Ph.D. studiu v prezenční i kombinované formě
  • Každý student musí splňovat Kvalifikační podmínky

Výběr zahraniční univerzity

Volit můžete z více než 30 univerzit po celé Evropě. Při výběru Univerzit věnujte pozornost úrovni studia a jazykovým požadavkům. Rozhodovat byste se měli také podle studijní nabídky a předmětů.

Informace o partnerských univerzitách Aktuální seznam volných míst

Přihláška a výběrové řízení

Přihlášky podávejte elektronicky přes systém ISOIS.

Jak přílohu do přihlášky nahrajte motivační dopis v angličtině nebo v jazyce výuky na zahraniční univerzitě. Můžete přiložit také jazykový certifikát (volitelné).

Ph.D. studenti přiloží také souhlas školitele dle pokynů

Všichni přihlášení studenti budou pozváni na pohovor v angličtině.

Výběrová komise bude hodnotit studijní předpoklady, jazykové kompetence a motivaci uchazečů.

online přihláška

Před odjezdem

Vybraným studentům gratulujeme.

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty a podívejte se na video, kde je podrobně vysvětleno, jaké kroky je třeba podniknout.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje online v systému ISOIS. Pro její správně vyplnění si projděte Návod k vyplnění LA.

Learning Agreement všem vyjíždějícím studentům podepisuje pan proděkan doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D., proto ho prosím v Learning Agreementu uvádějte do pole MU Departmental Coordinator.

Ostatní záležitosti s Vámi vyřeší Vaše koordinátorka z Centra zahraniční spolupráce.

Finanční podmínky

Všichni studenti vyjíždějící na Erasmus+ pobyt, kteří zároveň splní podmínky programu mají nárok na stipendium.

Výše stipendia se určuje podle předpokládané délky pobytu a cílové země.

Podrobnější informace a návod výpočet stipendia najdete na webu CZS.

Předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Uznání výsledků ze zahraničí

Všechny úspěšně absolvované předměty jsou studentům dle předem schválené studijní smlouvy (LA) plně započítány do jejich studia na FSpS.

Předměty ze zahraniční studentům běžně uznáváme za volitelné (forma uznání C). Po domluvě s vyučujícím nebo s garantem praxe můžeme uznat i za povinný předmět FSpS (forma uznání A).

Uznávání za povinné předměty domlouvejte v předstihu na základě sylabů a jiných dostupných informací. Vyučující si mohou stanovit dodatečné podmínky uznání a o svém rozhodnutí by měli informovat Zuzanu Florianovou - florianova@fsps.muni.cz.

Povinností každého studenta je získat v zahraničí alespoň 20 ECTS kreditů za semestr.

Předměty jsou studentům po návratu uznány na základě žádosti v ISu. Přesný postup kroků a podrobný návod najdete na stánkách Centra zahraniční spolupráce MU.

Ph.D. studenti, kteří si pobyt uznávají za povinný předmět d4501 Zahraniční stáž, musí dodat také zprávu ze stáže.

Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytu studentů Fakulty sportovních studií MU se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011

Termíny výběrových řízení

  • Přihlášky na ak. rok 2025/2026 - únor 2025

seznam volných míst PARTNERSKÉ UNIVERZITY online přihláška bližší info ZKUŠENOSTI STUDENTŮ

Otázky a odpovědi

Jaká jsou hlavní kritéria výběru studentů? Kdo má vyšší šanci na úspěch?

Nejdůležitější kritérium pro úspěch je studijní (nebo profesní) motivace. Nejvyšší šanci na úspěch mají studenti/ky, kteří/é dobře vysvětlí své studijní důvody - tedy proč chtějí vyjet na kterou univerzitu ze studijního hlediska. Klíčem je zjistit si studijní nabídku a možnosti na zahraničních univerzitách a univerzity vybírat podle toho.

Můžu se hlásit na Erasmus těsně před ukončením Bc. studia a vyjet hned v prvním semestru NMgr. studia?

Ano, pokud studujete Bc. na FSpS a pokračujete na NMgr. také na FSpS.

Když se v posledním ročníku Bc. studia na FSpS přihlásíte na Erasmus, můžete vyjet hned v prvním (nebo druhém) semestru magisterského studia na FSpS. Jen musíte úspěšně zvládnout státnice i přijímačky a zapsat se do navazujícího studia na FSpS.

Je možné vyjet až v 7. semestru bakaláře/5. semestru magistra, i když už mám splněné všechny povinné předměty a po návratu si jen dodělat státnice?

Ano, ale toto vždy předem konzultujte se Zuzanou Florianovou.

Když se po splnění všech předmětů nepřihlásíte ke státnicím a místo toho se zapíšete do dalšího semestru, můžete vyjet do zahraničí. V průběhu pobytu si ale musíte pohlídat přihlášku ke státnicím a odevzdání závěrečné práce. Po návratu vám uznáme předměty ze zahraničí a vy jdete ke státnicím a obhajobě v semestru, který následuje po semestru, kdy jste splnili poslední předmět Vaší kontrolní šablony.

Studuji i na jiné Fakultě, řeší se to nějak zvlášť?

Pokud máte sdružené studium s jinou Fakultou (nejčastěji s PdF), řeší se to stejně jako u jednooborového studia. Na Erasmus se hlásíte na vaší hlavní „domovské“ Fakultě. Pokud je vaší domovskou Fakultou FSpS, hlásíte se u nás a v zahraničí studujete převážně předměty zaměřené na sportovní tématiku. Ty jsou Vám uznány podle stejných pravidel, jako u všech ostatních studentů viz. níže.

Pokud máte na jiné Fakultě druhé samostatné studium, pak se to řeší zvlášť. Na Erasmus vyjedete přes jedno studium a druhé doporučujeme přerušit.

Jak je to s uznáváním předmětů?

Všechny úspěšně absolvované předměty ze zahraničí uznáváme jako volitelné. Předměty shodné nebo podobné těm z Vaší studijní šablony, můžeme uznat i za povinné, když s tím budou vyučující na FSpS souhlasit. Toto vždy řešte dopředu s vyučujícími a jejich rozhodnutí vložte jako přílohu do Learning Agreementu.

Povinné předměty, které budeme uznávat za původní zahraniční, si studenti nezapisují!

Příklad:

Chystám se na Erasmus do Nizozemska a budu tam studovat předmět Nutrition and lifestyle. Chci ho uznat za povinný předmět na FSpS Základy zdravé výživy. Vyučující/mu pošlu sylabus a další informace o zahraničním předmětu Nutrition and lifestyle s prosbou, zda by mi ho po návratu uznal/a za Základy zdravé výživy. Vyučující může souhlasit, odmítnout nebo si stanovit podmínky uznání: například napsat seminárku na porovnání stravovacích návyků Čechů a Nizozemců. Rozhodnutí vkládám do Online Learning Agreementu. Předmět Základy zdravé výživy si v ISu nezapisuji! Po návratu je mi při splnění podmínek uznán předmět Základy zdravé výživy.

pravidla uznávání předmětů

Mohu si v zahraničí zapsat i předměty z jiné fakulty?

Ano, pokud Vám to umožní zahraniční univerzita. I tak byste měli mít alespoň polovinu kreditů z Fakulty na které budete v zahraničí studovat (nemusí to být vždy jen to sportovní Fakulta, někde je to např. pedagogická).

Předměty nemusí být přímo z vašeho oboru ale většina musí souviset s tématy obecně vyučovanými na FSpS. Můžete si zapsat i některé předměty mimo váš obor, např. jazyky.

Mohu si v době výjezdu zapsat předměty na FSpS/MU?

Ano, ale musíte si sami pohlídat možnost splnění v době vaší nepřítomnosti. Výjezd na Erasmus není omluvou pro nesplnění studijních povinností.

Můžete si zapsat například kurz, který se bude konat až po Vašem návratu.

Můžete si zapsat předmět, který Vám vyučující umožní plnit na dálku.

Jaké náklady mi stipendium pokryje?

V zásadě stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů, jedná se pouze o příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

Zjednodušeně záleží, na kterou univerzitu vyjedete, a jak úsporně žijete. Riziko velmi vysokých nákladů hrozí v případě výjezdu do Norska nebo Velké Británie. 

Je možné si v zahraničí sehnat nějakou práci/brigádu?

Ano, v EU by to neměl být problém. Toto si ale ověřte v dané zemi a nezapomínejte, že vaše hlavní závazky jsou studijní. Pokud nesplníte podmínku 20 kreditů, hrozí Vám vracení stipendia a ukončení studia.

Kontakty

doc. Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

telefon: 549 49 6217
e‑mail:

Centrum zahraniční spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info