Kinantropologie

Doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Co se naučíte

Doktorský studijní program Kinantropologie je určen k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti kinantropologie a je zaměřen na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v oboru kinantropologie. Cílem studia je prohloubit teoretické znalosti získané úspěšně absolvovaným studiem v magisterském studijním programu na vysokých školách nebo jejich součástech, poskytujících úplné vysokoškolské vzdělání, a získat schopnosti, vhodné k vědecké práci v oboru kinantropologie, a to jak samostatné, tak v rámci některého z výzkumných týmů fakulty.

„Mobilis in mobili (Jules Verne)“

Praxe

Praxe není povinnou součástí studia. Studenti v prezenční formě studia mají za povinnost absolvovat stáž v zahraničí v minimálně délce trvání 30 dnů.

Uplatnění absolventů

Při dosažení cílů studia se zvýší uplatnitelnost absolventa studia kinantropologie na trhu práce a podpoří se jeho další profesní rozvoj. Po ukončení studia je absolvent připraven vést výzkum a proces ověřování nových výzkumných postupů v kinantropologii. Absolvent – se získaným titulem PhD., s osvojenou vědecko-výzkumnou erudicí, s doloženou publikační a jinou tvůrčí činností – je snáze zaměstnatelný v akademické a výzkumné sféře, Absolventi doktorského studia tak najdou své profesní místo jako učitelé a vědečtí pracovníci v oboru kinantropologie na vysokých školách.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 1. – 30. 4. 2024)

Bližší informace k přijímací zkoušce: https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení najdete na https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni

Školitelé

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia doktorský
Forma prezenční ano
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 4 roky
Vyučovací jazyk čeština
Oborová rada a oborové komise

Váháte? Máte otázku? Pošlete nám e-mail na

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Kinantropologie? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Pavlína Roučová, DiS.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info