Jaký vliv má snižování hmotnosti na organismus ženských zápasnic?

V soutěžních úpolových sportech (např. box, judo, muaythai, MMA a další) se setkáváme s manipulací s tělesnou hmotností. Dochází k ní z důvodu nutnosti splnění hmotnostního limitu před zápasem.

31. 3. 2023 Viktorie Bulínová

Bez popisku

Manipulaci s tělesnou hmotnostní můžeme rozdělit podle časové osy do 3 fází. První je chronická redukce tělesné hmotnosti (CWL – „chronic weight loss“), kdy za pomocí vytvoření energetického deficitu dochází k redukci tukové a svalové hmoty. CWL se zařazuje několik týdnů před zápasem, záleží na velikosti redukce tělesné hmotnosti. Další fází je akutní redukce tělesné hmotnosti (RWL – „rapid weight loss“), kdy zápasník potřebuje doladit tělesnou hmotnost a probíhá během zápasového týdne. Používají se specifické strategie, které cílí na manipulaci s tělesnou vodou a obsahem střev (nízkosacharidová dieta, aktivní a pasivní pocení atd.). Při této fázi dochází k dehydrataci organismu, kdy snížení tělesné hmotnosti je pouze dočasné. Při nesprávném použití strategií RWL může být v ohrožení život zápasníka. Bohužel jsou známy případy, kdy zápasníci při dopocování posledních kil přišli o život (Jessica Lindsay – muaythai, Yang Jian Bing – MMA, Billy Jack Saylor – wrestling). Poslední fáze je doplnění tekutin a živin po vážení, kdy v následku dochází k rychlému nárůstu tělesné hmotnosti (RWG – „rapid weight gain“). Všechny tyto fáze nám dávají dohromady cyklus manipulace s tělesnou hmotností.

Na Fakultě sportovních studií MU realizujeme specifický výzkum, který se zaobírá zdravotními, nutričními a výkonově-specifickými determinantami u sportujících žen (více informací najdete zde). Jedna z částí výzkumu se bude zaobírat vlivem manipulace s tělesnou hmotností na organismus zápasnic (muaythai a MMA).

Při manipulaci s tělesnou hmotností jsou ženy ve fázi CWL ohroženy rozvojem syndromu relativní energetické nedostatečnosti ve sportu (RED-s). Tímto syndromem jsou zjednodušeně řečeno ohroženi sportovci, kteří mají vysoký tréninkový energetický výdej a nedostatečný energetický příjmem. RED-s má negativní dopady na zdravotní a výkonnostní parametry sportovce. Blíže o syndromu RED-s naleznete v článku Mgr. Kristýny Dvořákové „Syndrom relativní energetické nedostatečnosti ve sportu u výkonnostních sportovců v České republice“.

Pilotní výzkum jsem již realizovala na magisterském studiu. Jednalo se o vliv „Předzápasové redukce tělesné hmotnosti u muaythai zápasnice“. Z časového hlediska se jednalo o krátkodobější studii (7 týdnů), kde byla nasbírána komplexní data. Při tvorbě nového výzkumu jsem z nich čerpala inspiraci.

Plánovaného výzkumu se budou účastnit zápasnice muaythai a MMA, které v průběhu roku absolvují několik zápasů/turnajů, na které musí redukovat svoji tělesnou hmotnost. Na začátku a na konci výzkumu podstoupí komplexní vyšetření na Fakultě sportovních studií MU, kde jim budou změřeny následující parametry:

Dále jim budou odebrány krevní vzorky pro zjištění biochemických markerů (hladiny hormonů, vitaminů apod.). V mezidobí mezi vstupním a výstupním měřením (6–8 měsíců), budou zápasnice zaznamenávat svoji tělesnou hmotnost a dojde k vyhodnocení jejich nutričního a tréninkové záznamu k výpočtu energetické dostupnosti.

Reference:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info