Odvolání

Podrobné informace o smyslu odvolacího řízení včetně formuláře ke stažení najdete na univerzitní stránce.

Časté dotazy:

1. Přišlo mi rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, má smysl se odvolávat?
Smysl opravných prostředků spočívá v tom, že uchazeč se může bránit v případě nějaké procesní chyby. Odvolání neslouží k vyjádření zájmu o přijetí, nijak nepomůže dodatečnému přijetí.

2. Jak fakulta postupuje, když se nezpíše dostatek studentů?
Oslovíme dalšího uchazeče v pořadí, který dosud nebyl do studijního programu přijat, a to bez jakékoli žádosti nebo odvolání. Informujeme e-mailem a v e-přihlášce.

3. Osloví mě fakulta i když jsem byl přijat na jiný studijní plán ve stejném studijním programu?
V tomto případě nikoli. Již máte návrh na přijetí ve stejném programu, nemůžeme proto tento návrh či rozhodnutí změnit. Zapište se do studia a následně požádejte o změnu studijního plánu dle opatření děkana FSpS č. 14/2020.

4. Kolik odvolání fakulta řešila v minulém roce a kolik uchazečů uspělo?
V loňském roce se proti nepřijetí ke studiu odvolalo 77 uchazečů.
Děkan vyhověl 5 uchazečům z těchto důvodů: 2x uchazeč sdruženého studia nebyl pozván k TSP, 1x zohledněna sportovní reprezentace, 1x umožněno dodatečné doložení maturity po změškání termínu (doloženo před zahájením výuky), 1x dohledán výsledek písemného testu, kdy uchazeč uvedl do odpovědního formuláře chybné číslo přihlášky.
Rektor nevyhověl žádnému z podaných odvolání.

Narazili jste na nějakou procesní chybu? Stáhněte si formulář pro podání odvolání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info