Výsledky

  Počet podaných přihlášek pro ak. rok 2020 bude zveřejněn v polovině března 2020.


Výsledky přijímacího řízení budou 14 dnů po přijímacích zkouškách

  1. zveřejněny na úřední desce FSpS
  2. v e-přihlášce

Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje.


Zprávy a statistiky o výsledcích přijímacích zkoušek 2019