Výsledky

  Počet podaných přihlášek pro ak. rok 2019 je zveřejněn (od 12. března 2019).


Výsledky přijímacího řízení 2019 budou od 24.5.2019

 1. vyvěšeny na úřední desce FSpS
 2. v e-přihlášce

Studijní oddělení FSpS výsledky uchazečům či jiným osobám telefonicky, elektronicky (e-mail) ani jinou formou nesděluje.

Přijetí obnovou řízení 25.7.2019

 • FYZI - dobrán 1 uchazeč (poslední přijatý dosáhl 44,8 bodů)
 • OKT prez. - dobráni 2 uchazeči (poslední přijatý dosáhl 73,28 bodů)
 • OKT komb. - dobráno 7 uchazečů (poslední přijatý dosáhl 31,26 bodů)
 • TVS sdružené studium HLAVNI prez. - dobráno 19 uchazečů (poslední přijatý dosáhl 57,45 bodů)
 • TVS-MS komb. - nedobrán nikdo, přijetí nabídnuto 20 prez. uchazečům
 • TVS-MS prez. - nedobrán nikdo, kapacita naplněna
 • TVS-RVS komb. - nedobrán nikdo, přijetí nabídnuto 2 prez. uchazečům
 • TVS-RVS prez. - nedobrán nikdo, kapacita naplněna
 • TVS-SEBS prez. - dobráno 5 uchazečů (poslední přijatý dosáhl 64,48 bodů)
 • TVS-SEBS komb. - nedobrán nikdo, přijetí nabídnuto 8 prez. uchazečům
 • TVS-T prez. - dobráno 8 uchazečů (poslední přijatý dosáhl 66,3 bodů)
 • TVS-T komb. - nedobrán nikdo, přijetí nabídnuto 6 prez. uchazečům

Zprávy a statistiky o výsledcích přijímacích zkoušek 2018