Informace ke studijním programům a specializacím

V jednotlivých videích níže se dozvíš základní informace k bakalářským studijním programům a k jednotlivým specializacím v programu Tělesná výchova a sport (TVS). Pro kompletní informace k náplni studia programu či specializace si otevři odkaz z tlačítka pod videem.

Osobní a kondiční trenér

PhDr. Jan Cacek, Ph.D. je děkanem fakulty a současně garantem bakalářského studijního programu Osobní a kondiční trenér.

Pokud se chceš stát profesionálním trenérem/trenérkou, tak mrkni na video, kde se dozvíš, co je obsahem studia.

A jaké získáš kompetence po absolvování studijního programu?

Po absolvování studia budeš plánovat, organizovat a řídit tréninkový proces u dětí, mládeže, rekreačních i výkonnostních sportovců. Stejně tak získáš odborné kompetence pro poradenskou a organizační činnost v oblasti pohybové aktivity běžné populace.

Osobní a kondiční trenér

Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie

Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. je pedagogem na Katedře podpory zdraví a současně garantem Fyzioterapie.

Pokud tě baví nejen sport, ale také medicínská problematika, pak je studium Fyzioterapie na naší fakultě ideální volbou. Studium Fyzioterapie na fakultě sportovních studií se orientuje na oblast sportu a výzkumné projekty týkající se sportující populace.

Jaké najdeš uplatnění po studiu?

Po úspěšném absolvování Fyzioterapie budeš schopen/a provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta. Můžeš pracovat jako fyzioterapeut ve zdravotnických zařízeních, anebo se zaměřit na práci jak s výkonnostními, tak i rekreačními sportovci.

Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie

TVS – Management sportu

Mgr. Bc. Oldřich Racek, Ph.D. je proděkanem pro strategii a rozvoj Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity a současně zodpovědnou osobou u specializace Management sportu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Chceš zjistit, jaké předměty budeš studovat v rámci výuky? Pak se podívej na video.

A kde najdeš uplatnění po absolvování studia specializace Management sportu?

Jako absolvent/absolventka této specializace nalezneš uplatnění na pozici středního managementu ve sportovních klubech, sportovních svazech, rekreačních a volnočasových sportovních zařízeních, cestovních agenturách a institucích veřejné správy.

TVS – Management sportu

TVS – Regenerace a výživa ve sportu

Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D., pedagožka přednáší na Katedře podpory zdraví a zodpovídá za specializaci Regenerace a výživa ve sportu bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Proč jít studovat na fakultu sportovních studií specializaci Regenerace a výživa ve sportu? Co se během tří let naučíš? Pro koho je studium určeno? To vše zjistíš ve videu.

A co tě čeká po studiu?

Pokud si zvolíš specializaci Regenerace a výživa ve sportu, bude tvým možným pracovištěm centrum, které se věnuje regeneraci organismu po sportovním zatížení nebo prevenci a péči o zdraví. Takovými centry jsou nejčastěji sportovní kluby a sportovní svazy, zdravotně zaměřená pohybová, regenerační a rekreační centra, lázeňská centra, zařízení cestovního ruchu nebo pracoviště s koncepcí podpory zdraví.

TVS – Regenerace a výživa ve sportu

TVS - Speciální edukace bezpečnostních složek

Doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. je proděkanem pro studium na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity a současně odpovědnou osobou studijní specializace Speciální edukace bezpečnostních složek bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport.

Máš zájem o úpolové sporty, bojová umění a sebeobranu? Chceš vědět, co ti přinese studium specializace Speciální edukace bezpečnostních složek? To ti zodpoví doc. Reguli ve videu.

A jaké budeš mít uplatnění po studiu?

Studiem získáš předpoklady pro široké uplatnění v civilních bezpečnostních službách, justiční stráži, nápravně-výchovných zařízeních, ochraně veřejných i soukromých objektů, ale i u Policie ČR, obecní policie a v dalších bezpečnostních složkách.

TVS - Speciální edukace bezpečnostních složek

TVS – sdružené studium s Pedagogickou fakultou

Doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D. je vedoucím Katedry sportovních her a současně garantem programu Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Chceš se stát pedagogem na ZŠ či SŠ? Na co tě připraví bakalářské studium bakalářského studijního programu Tělesná výchova a sport, sdružené studium s Pedagogickou fakultou? Zjisti, jaké doporučení má pro tebe doc. Nykodým.

Kým se staneš po absolvování sdruženého studia?

Jako absolvent/ka budeš způsobilý/á tvořivě a samostatně pracovat ve školních klubech, školních družinách, domovech mládeže, podílet se na organizaci sportovních aktivit v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších institucích státního i soukromého sektoru.

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy můžeš pak pracovat jako učitel tělesné výchovy.

TVS – sdružené studium s Pedagogickou fakultou

TVS – Trenérství

Mgr. Jiří Petrů pracuje na Katedře sportovních her. Vyučuje praktické předměty: volejbal, beach volejbal, dále badminton a sportovní hry.

Pokud se rozhoduješ pro studium specializace Trenérství v bakalářském studijním programu Tělesná výchova a sport, pak si poslechni, proč jít studovat na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity do Brna.

A kde najdeš uplatnění po studiu?

Jako trenér a trenérka najdeš uplatnění ve sportovních klubech a vzdělávacích institucích, které se orientují na individuální i kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli. Neztratíš se ale ani v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

TVS – Trenérství

Tipy našich studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info