Poplatek za studium

je vyměřován v souladu s

Poplatek za studium (znám jako „poplatek za prodlouženou dobu studia“) je povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba tohoto studia zvětšená o jeden rok.

Typem studijního programu (relevantním pro výpočet poplatkové povinnosti) je typ bakalářský a magisterský. V případě, že student ukončí jakékoli své studium řádně, dříve ukončená studia stejného typu se přestávají počítat do celkové doby studia v jakémkoli následujícím studiu. Tzn. po řádném ukončení bakalářského studia se přestávají počítat doby dřívějších neúspěšných bakalářských studií, po absolvování magisterského studia (nenavazujícího i navazujícího) se přestávají počítat doby magisterských studií dříve ukončených jinak než řádně (nenavazujících i navazujících programů).

V nezměněné podobě platí, že studoval-li student v určitém časovém období souběžně ve více studijních programech ukončených jinak než řádně, připočítává se toto období vždy pouze jednou. Doba, po kterou bylo studium přerušeno, a uznaná doba rodičovství (§ 21 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách) se nezapočítávají.

Stanovení výše poplatku za studium

Výše poplatku za studium vyměřovaného studentovi, který ke dni vzniku konkrétní poplatkové povinnosti překročil standardní dobu svého studia zvětšenou o jeden rok:

    a)  o méně než 6 měsíců, činí 18 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;

    b)  o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců, činí 24 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;

    c)  o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců, činí 30 000,- Kč za započatých šest měsíců studia;

    d)  o 18 měsíců a více, činí 36 000,- Kč za každých započatých šest měsíců studia.

 

Přehled výše poplatků za studium na MU

Každý student, kterému byl poplatek za studium vyměřen má právo odvolat se proti rozhodnutí o vyměření poplatku. Odvolání  se podává v zákonné 30 denní lhůtě od převzetí rozhodnutí na studijní oddělení FSpS. Studenti mohou využít formulář.

Posuzování odvolání se řídí Sdělením rektora Masarykovy univerzity č.1/2017

Další důležité a podrobné informace jsou uvedeny v IS – NÁPOVĚDA – Poplatky za studium a v Informacích k vyměření poplatku za studium, které se zasílají společně s Rozhodnutím o vyměření poplatku za studium.


Případné dotazy zodpovídá Ing. Jitka Sázavská, sazavska@fsps.muni.cz, tel. 549 49 2015