Studijní katalog - přijatí od roku 2019

bakalářské studium, prezenční forma

program Osobní a kondiční trenér

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4009 Plavání 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4010 Volejbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4013 Fyziologie 5 kr. zk 1 2 Vomela, J.
bp4032 Teorie sportovního tréninku 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp4063 Fyziologie výživy 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4003 English 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4014 Plavání 2 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4015 Basketbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4037 Gymnastická příprava 2 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp4051 Fyziologie zátěže 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4052 Technika cvičení 3 kr. z 0 2 Hrazdíra, E.
bp4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 1 2 Cacek, J.
bp4064 Kineziologie 2 kr. z 0 1 Pospíšil, P.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.

program Tělesná výchova a sport

hlavní plán (sdružené studium)
Vedlejší plán pro kombinace s Pedagogickou fakultou MU. Studenti FSpS neregistrují předměty společného základu PdF, tyto předměty jsou obsaženy v hlavním plánu FSpS.
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4006 Filozofie 4 kr. zk 1 1 Moudr, V.
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4009 Plavání 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4010 Volejbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4003 English 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4013 Fyziologie 5 kr. zk 1 2 Vomela, J.
bp4014 Plavání 2 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4015 Basketbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4037 Gymnastická příprava 2 kr. z 0 1 Svobodová, L.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Management sportu
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
BPE_ZEKO Základy ekonomie 4 kr. zk 2 0 Jandová, M.
BPH_ZMAN Základy managementu 5 kr. zk 2 1 Blažek, L.
bp4003 English 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp4006 Filozofie 4 kr. zk 1 1 Moudr, V.
bp4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 1 1 Racek, O.
bp4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp4210 Základy matematiky a pravděpodobnosti 6 kr. zk 1 2 Racek, O.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4015 Basketbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4017 Psychologie 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp4021 Bruslení 2 kr. z 0 1 Nykodým, J.
bp4027 Průpravné úpoly 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp4220 Team Skills 4 kr. zk 1 1 Heiland Trávníková, D.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Regenerace a výživa ve sportu
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4003 English 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4013 Fyziologie 5 kr. zk 1 2 Vomela, J.
bp4017 Psychologie 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp4032 Teorie sportovního tréninku 4 kr. zk 1 1 Nykodým, J.
bp4063 Fyziologie výživy 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4009 Plavání 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4020 Atletika 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp4028 Fotbal 2 kr. z 0 1 Vacenovský, P.
bp4051 Fyziologie zátěže 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 1 2 Cacek, J.
bp4060 Psychologie sportu a práce s klientem 3 kr. z 1 1 Válková, H.
bp4064 Kineziologie 2 kr. z 0 1 Pospíšil, P.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Rozhodčí kolektivních her
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4010 Volejbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4015 Basketbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4021 Bruslení 2 kr. z 0 1 Nykodým, J.
bp4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 1 1 Racek, O.
bp4027 Průpravné úpoly 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp4028 Fotbal 2 kr. z 0 1 Vacenovský, P.
bp4034 Florbal a softbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp4050 Pohybové hry 2 kr. z 0 1 Večeřa, K.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
b4511 Pravidla kolektivních her 4 kr. zk 1 1 Racek, O.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4013 Fyziologie 5 kr. zk 1 2 Vomela, J.
bp4017 Psychologie 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 1 2 Cacek, J.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
b4520 Praxe rozhodčího 1 4 kr. z 0 0 Racek, O.
specializace Speciální edukace bezpečnostních složek
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4015 Basketbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4027 Průpravné úpoly 2 kr. z 0 1 Vít, M.
bp4028 Fotbal 2 kr. z 0 1 Vacenovský, P.
bp4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 1 1 Strachová, M.
bp4710 Propedeutika úpolů 4 kr. zk 1 1 Vít, M.
bp4711 Box 5 kr. zk 0 3 Vít, M.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4009 Plavání 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4017 Psychologie 4 kr. zk 1 1 Válková, H.
bp4020 Atletika 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, Z.
bp4037 Gymnastická příprava 2 kr. z 0 1 Svobodová, L.
bp4720 Právo pro bezpečnostní složky 4 kr. zk 2 0 Reguli, Z.
bp4721 Zápas 6 kr. zk 0 4 Reguli, Z.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Trenérství
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4005 Pedagogika 4 kr. zk 1 1 Jůva, V.
bp4006 Filozofie 4 kr. zk 1 1 Moudr, V.
bp4008 Anatomie 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4009 Plavání 1 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4010 Volejbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4012 Informační technologie 3 kr. k 1 1 Sebera, M.
bp4015 Basketbal 2 kr. z 0 1 Vencúrik, T.
bp4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 1 1 Racek, O.
bp4050 Pohybové hry 2 kr. z 0 1 Večeřa, K.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
Student volí jednu ze specializací
b4611a Specializace trenérství 1 - Aikidó 3 kr. z 0 0 75 hod Reguli, Z.
b4612a Specializace trenérství 1 - Alpské lyžování 3 kr. z 0 0 75 hod Ondráček, J.
b4613a Specializace trenérství 1 - Atletika 3 kr. z 0 0 75 hod Cacek, J.
b4614a Specializace trenérství 1 - Badminton 3 kr. z 0 0 75 hod Bernaciková, M.
b4615a Specializace trenérství 1 - Basketbal 3 kr. z 0 0 75 hod Vencúrik, T.
b4616a Specializace trenérství 1 - Běžecké lyžování 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.
b4617a Specializace trenérství 1 - Biatlon 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.
b4618a Specializace trenérství 1 - Box 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.
b4619a Specializace trenérství 1 - Cyklistika 3 kr. z 75 hod Hřebíčková, S.
b4620a Specializace trenérství 1 - Džúdó 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.
b4621a Specializace trenérství 1 - Fotbal 3 kr. z 0 0 75 hod Vacenovský, P.
b4622a Specializace trenérství 1 - Krasobruslení 3 kr. z 0 0 75 hod Starec, P.
b4623a Specializace trenérství 1 - Moderní gymnastika 3 kr. z 75 hod Kapounková, K.
b4624a Specializace trenérství 1 - Plavání 3 kr. z 0 0 75 hod Hlavoňová, D.
b4625a Specializace trenérství 1 - Sportovní gymnastika 3 kr. z 0 0 75 hod Hedbávný, P.
b4626a Specializace trenérství 1 - Volejbal 3 kr. z 0 0 75 hod Vencúrik, T.
b4627a Specializace trenérství 1 - Zápas 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.
b4628a Specializace trenérství 1 - Lední hokej 3 kr. z 0 0 75 hod Nykodým, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bp4003 English 4 kr. zk 0 1 Prucklová, R.
bp4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 2 Svobodová, L.
bp4013 Fyziologie 5 kr. zk 1 2 Vomela, J.
bp4014 Plavání 2 2 kr. z 0 1 Hlavoňová, D.
bp4051 Fyziologie zátěže 4 kr. zk 1 1 Vomela, J.
bp4052 Technika cvičení 3 kr. z 0 2 Hrazdíra, E.
bp4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 1 2 Cacek, J.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
Student volí jednu ze specializací
b4611b Specializace trenérství 2 - Aikidó 4 kr. zk 0 0 100 hod Reguli, Z.
b4612b Specializace trenérství 2 - Alpské lyžování 4 kr. zk 0 0 100 hod Ondráček, J.
b4613b Specializace trenérství 2 - Atletika 4 kr. zk 0 0 100 hod Cacek, J.
b4614b Specializace trenérství 2 - Badminton 4 kr. zk 100 hod Bernaciková, M.
b4615b Specializace trenérství 2 - Basketbal 4 kr. zk 0 0 100 hod Vencúrik, T.
b4616b Specializace trenérství 2 - Běžecké lyžování 4 kr. zk 100 hod Ondráček, J.
b4617b Specializace trenérství 2 - Biatlon 4 kr. zk 100 hod Ondráček, J.
b4618b Specializace trenérství 2 - Box 4 kr. zk 100 hod Reguli, Z.
b4619b Specializace trenérství 2 - Cyklistika 4 kr. zk 0 0 100 hod Hřebíčková, S.
b4620b Specializace trenérství 2 - Džúdó 4 kr. zk 100 hod Reguli, Z.
b4621b Specializace trenérství 2 - Fotbal 4 kr. zk 0 0 100 hod Vacenovský, P.
b4622b Specializace trenérství 2 - Krasobruslení 4 kr. zk 100 hod Starec, P.
b4623b Specializace trenérství 2 - Moderní gymnastika 4 kr. zk 100 hod Kapounková, K.
b4624b Specializace trenérství 2 - Plavání 4 kr. zk 0 0 100 hod Hlavoňová, D.
b4625b Specializace trenérství 2 - Sportovní gymnastika 4 kr. zk 100 hod Hedbávný, P.
b4626b Specializace trenérství 2 - Volejbal 4 kr. zk 0 0 100 hod Vencúrik, T.
b4627b Specializace trenérství 2 - Zápas 4 kr. zk 100 hod Reguli, Z.
b4628b Specializace trenérství 2 - Lední hokej 4 kr. zk 0 0 100 hod Nykodým, J.

Volitelné předměty - prezenční forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2035 Core Training 2 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
v2039 Anglický jazyk I 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learning Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2014 Vysokohorský trénink 2 kr. z 0 kurz 4 D Cacek, J.
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2029 Korfbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2040 Anglický jazyk II 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2052 Analýza dat v biomechanice 2 kr. z 0 7 Zvonař, M.
v2057 Ultimate 2 kr. z 0 7 Starec, P.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.

bakalářské studium, kombinovaná forma

program Osobní a kondiční trenér

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk4005 Pedagogika 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 13 Svobodová, L.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4009 Plavání 1 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk4010 Volejbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4013 Fyziologie 5 kr. zk 7 13 Vomela, J.
bk4032 Teorie sportovního tréninku 4 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk4063 Fyziologie výživy 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4003 English 4 kr. zk 0 7 Prucklová, R.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4014 Plavání 2 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk4015 Basketbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4037 Gymnastická příprava 2 kr. z 0 7 Svobodová, L.
bk4051 Fyziologie zátěže 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4052 Technika cvičení 3 kr. z 0 13 Hrazdíra, E.
bk4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 7 13 Cacek, J.
bk4064 Kineziologie 2 kr. z 0 7 Pospíšil, P.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.

program Tělesná výchova a sport

specializace Management sportu
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
BKE_ZEKO Základy ekonomie 4 kr. zk 26 0 tutorial 12 hodin Jandová, M.
BKH_ZMAN Základy managementu 5 kr. zk 26 0 tutorial 12 hodin Blažek, L.
bk4003 English 4 kr. zk 0 7 Prucklová, R.
bk4006 Filozofie 4 kr. zk 7 7 Moudr, V.
bk4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 7 7 Racek, O.
bk4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk4210 Základy matematiky a pravděpodobnosti 6 kr. zk 7 13 Racek, O.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4005 Pedagogika 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 13 Svobodová, L.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4015 Basketbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4017 Psychologie 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk4021 Bruslení 2 kr. z 0 7 Nykodým, J.
bk4027 Průpravné úpoly 2 kr. z 0 7 Vít, M.
bk4220 Team Skills 4 kr. zk 7 7 Heiland Trávníková, D.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Regenerace a výživa ve sportu
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk4003 English 4 kr. zk 0 7 Prucklová, R.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4013 Fyziologie 5 kr. zk 7 13 Vomela, J.
bk4017 Psychologie 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk4032 Teorie sportovního tréninku 4 kr. zk 7 7 Nykodým, J.
bk4063 Fyziologie výživy 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4005 Pedagogika 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 13 Svobodová, L.
bk4009 Plavání 1 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk4020 Atletika 1 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, Z.
bk4028 Fotbal 2 kr. z 0 7 Vacenovský, P.
bk4051 Fyziologie zátěže 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 7 13 Cacek, J.
bk4060 Psychologie sportu a práce s klientem 3 kr. z 7 7 Válková, H.
bk4064 Kineziologie 2 kr. z 0 7 Pospíšil, P.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Rozhodčí kolektivních her
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk4010 Volejbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4015 Basketbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4021 Bruslení 2 kr. z 0 7 Nykodým, J.
bk4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 7 7 Racek, O.
bk4027 Průpravné úpoly 2 kr. z 0 7 Vít, M.
bk4028 Fotbal 2 kr. z 0 7 Vacenovský, P.
bk4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk4050 Pohybové hry 2 kr. z 0 7 Večeřa, K.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
b4511 Pravidla kolektivních her 4 kr. zk 1 1 Racek, O.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4005 Pedagogika 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 13 Svobodová, L.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4013 Fyziologie 5 kr. zk 7 13 Vomela, J.
bk4017 Psychologie 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 7 13 Cacek, J.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
b4520 Praxe rozhodčího 1 4 kr. z 0 0 Racek, O.
specializace Speciální edukace bezpečnostních složek
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 13 Svobodová, L.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4015 Basketbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4027 Průpravné úpoly 2 kr. z 0 7 Vít, M.
bk4028 Fotbal 2 kr. z 0 7 Vacenovský, P.
bk4035 Dějiny sportu 4 kr. zk 7 7 Strachová, M.
bk4710 Propedeutika úpolů 4 kr. zk 7 7 Vít, M.
bk4711 Box 5 kr. zk 0 20 Vít, M.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4005 Pedagogika 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4009 Plavání 1 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk4017 Psychologie 4 kr. zk 7 7 Válková, H.
bk4020 Atletika 1 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, Z.
bk4037 Gymnastická příprava 2 kr. z 0 7 Svobodová, L.
bk4720 Právo pro bezpečnostní složky 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
bk4721 Zápas 6 kr. zk 0 26 Reguli, Z.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
specializace Trenérství
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bk4005 Pedagogika 4 kr. zk 7 7 Jůva, V.
bk4006 Filozofie 4 kr. zk 7 7 Moudr, V.
bk4008 Anatomie 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4009 Plavání 1 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk4010 Volejbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4012 Informační technologie 3 kr. k 7 7 Sebera, M.
bk4015 Basketbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
bk4024 Manažerské minimum ve sportu 3 kr. k 7 7 Racek, O.
bk4050 Pohybové hry 2 kr. z 0 7 Večeřa, K.
b4011 Lyžování 2 kr. z 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
Student volí jednu ze specializací
b4611a Specializace trenérství 1 - Aikidó 3 kr. z 0 0 75 hod Reguli, Z.
b4612a Specializace trenérství 1 - Alpské lyžování 3 kr. z 0 0 75 hod Ondráček, J.
b4613a Specializace trenérství 1 - Atletika 3 kr. z 0 0 75 hod Cacek, J.
b4614a Specializace trenérství 1 - Badminton 3 kr. z 0 0 75 hod Bernaciková, M.
b4615a Specializace trenérství 1 - Basketbal 3 kr. z 0 0 75 hod Vencúrik, T.
b4616a Specializace trenérství 1 - Běžecké lyžování 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.
b4617a Specializace trenérství 1 - Biatlon 3 kr. z 75 hod Ondráček, J.
b4618a Specializace trenérství 1 - Box 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.
b4619a Specializace trenérství 1 - Cyklistika 3 kr. z 75 hod Hřebíčková, S.
b4620a Specializace trenérství 1 - Džúdó 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.
b4621a Specializace trenérství 1 - Fotbal 3 kr. z 0 0 75 hod Vacenovský, P.
b4622a Specializace trenérství 1 - Krasobruslení 3 kr. z 0 0 75 hod Starec, P.
b4623a Specializace trenérství 1 - Moderní gymnastika 3 kr. z 75 hod Kapounková, K.
b4624a Specializace trenérství 1 - Plavání 3 kr. z 0 0 75 hod Hlavoňová, D.
b4625a Specializace trenérství 1 - Sportovní gymnastika 3 kr. z 0 0 75 hod Hedbávný, P.
b4626a Specializace trenérství 1 - Volejbal 3 kr. z 0 0 75 hod Vencúrik, T.
b4627a Specializace trenérství 1 - Zápas 3 kr. z 75 hod Reguli, Z.
b4628a Specializace trenérství 1 - Lední hokej 3 kr. z 0 0 75 hod Nykodým, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4003 English 4 kr. zk 0 7 Prucklová, R.
bk4007 Základní a rytmická gymnastika 3 kr. z 0 13 Svobodová, L.
bk4013 Fyziologie 5 kr. zk 7 13 Vomela, J.
bk4014 Plavání 2 2 kr. z 0 7 Hlavoňová, D.
bk4051 Fyziologie zátěže 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
bk4052 Technika cvičení 3 kr. z 0 13 Hrazdíra, E.
bk4053 Úvod do kondičního tréninku 5 kr. zk 7 13 Cacek, J.
b4016 Turistika a sporty v přírodě 2 kr. z 0 0 kurz 3+5 D Hřebíčková, S.
Student volí jednu ze specializací
b4611b Specializace trenérství 2 - Aikidó 4 kr. zk 0 0 100 hod Reguli, Z.
b4612b Specializace trenérství 2 - Alpské lyžování 4 kr. zk 0 0 100 hod Ondráček, J.
b4613b Specializace trenérství 2 - Atletika 4 kr. zk 0 0 100 hod Cacek, J.
b4614b Specializace trenérství 2 - Badminton 4 kr. zk 100 hod Bernaciková, M.
b4615b Specializace trenérství 2 - Basketbal 4 kr. zk 0 0 100 hod Vencúrik, T.
b4616b Specializace trenérství 2 - Běžecké lyžování 4 kr. zk 100 hod Ondráček, J.
b4617b Specializace trenérství 2 - Biatlon 4 kr. zk 100 hod Ondráček, J.
b4618b Specializace trenérství 2 - Box 4 kr. zk 100 hod Reguli, Z.
b4619b Specializace trenérství 2 - Cyklistika 4 kr. zk 0 0 100 hod Hřebíčková, S.
b4620b Specializace trenérství 2 - Džúdó 4 kr. zk 100 hod Reguli, Z.
b4621b Specializace trenérství 2 - Fotbal 4 kr. zk 0 0 100 hod Vacenovský, P.
b4622b Specializace trenérství 2 - Krasobruslení 4 kr. zk 100 hod Starec, P.
b4623b Specializace trenérství 2 - Moderní gymnastika 4 kr. zk 100 hod Kapounková, K.
b4624b Specializace trenérství 2 - Plavání 4 kr. zk 0 0 100 hod Hlavoňová, D.
b4625b Specializace trenérství 2 - Sportovní gymnastika 4 kr. zk 100 hod Hedbávný, P.
b4626b Specializace trenérství 2 - Volejbal 4 kr. zk 0 0 100 hod Vencúrik, T.
b4627b Specializace trenérství 2 - Zápas 4 kr. zk 100 hod Reguli, Z.
b4628b Specializace trenérství 2 - Lední hokej 4 kr. zk 0 0 100 hod Nykodým, J.

Volitelné předměty - kombinovaná forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2035 Core Training 2 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
v2043 Příprava na zkoušku z anglického jazyka I. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learning Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2014 Vysokohorský trénink 2 kr. z 0 kurz 4 D Cacek, J.
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2029 Korfbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2046 Příprava na zkoušku z anglického jazyka II. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2052 Analýza dat v biomechanice 2 kr. z 0 7 Zvonař, M.
v2057 Ultimate 2 kr. z 0 7 Starec, P.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.

magisterské studium, prezenční forma

program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie

specializace Aplikovaná kineziologie
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
np4050 Kondiční trénink 1 5 kr. zk 1 1 Ondráček, J.
np4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 1 2 Pospíšil, P.
np4052 Aplikovaná kineziologie 6 kr. zk 2 2 Poděbradská, R.
np4053 Zátěžová diagnostika 3 kr. z 1 1 Zvonař, M.
np4410 Neurofyziologie a neuropatologie 4 kr. zk 1 1 Kapounková, K.
np4411 Vývojová psychologie 2 kr. z 0 1 Válková, H.
np4412 Výživa v ontogenezi člověka 3 kr. z 1 1 Hrnčiříková, I.
np4413 Aplikovaná kinezioterapie 3 kr. z 0 2 Šoltés Mertová, K.
n4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách 2 kr. z 0 0 5 D Cacek, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np4001 Metodologie 6 kr. zk 1 2 Zháněl, J.
np4055 Kondiční trénink 2 5 kr. zk 1 2 Ondráček, J.
np4056 Věda a sport 3 kr. z 1 1 Zvonař, M.
np4420 Výživa v prevenci a nemoci 5 kr. zk 2 1 Hrnčiříková, I.
np4421 Kondiční trénink v oblasti zdraví a nemoci 6 kr. zk 2 2 Cacek, J.
np4423 Pohybové regenerační techniky 3 kr. z 0 2 Vaculíková, P.
n4003 English 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
n4422 Letní kurz se zážitkovou pedagogikou 2 kr. z 0 0 5 D Valkounová, E.
specializace Kondiční trénink
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
np4050 Kondiční trénink 1 5 kr. zk 1 1 Ondráček, J.
np4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 1 2 Pospíšil, P.
np4052 Aplikovaná kineziologie 6 kr. zk 2 2 Poděbradská, R.
np4053 Zátěžová diagnostika 3 kr. z 1 1 Zvonař, M.
np4310 Sálové lekce 4 kr. z 0 2 Svobodová, L.
np4311 Biomechanika ve sportu 4 kr. zk 1 1 Zvonař, M.
np4312 Specifická silová cvičení 3 kr. z 0 2 Cacek, J.
n4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách 2 kr. z 0 0 5 D Cacek, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np4001 Metodologie 6 kr. zk 1 2 Zháněl, J.
np4055 Kondiční trénink 2 5 kr. zk 1 2 Ondráček, J.
np4056 Věda a sport 3 kr. z 1 1 Zvonař, M.
np4320 Výživa ve sportu a doping 4 kr. zk 2 0 Kumstát, M.
np4321 Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností 3 kr. z 0 2 Cacek, J.
np4322 Specifická cvičení vytrvalostního charakteru 3 kr. z 0 2 Cacek, J.
np4323 Kondiční příprava ve vodních sportech 3 kr. z 0 2 Hlavoňová, D.
n4003 English 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.

program Management sportu

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
bp4056 Právo ve sportu 4 kr. zk 1 1 Skryja, P.
MPV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru 5 kr. zk 1 2 Jahoda, R.
np4001 Metodologie 6 kr. zk 1 2 Zháněl, J.
np4210 Psychologie sportu a koučování 4 kr. zk 0 2 Válková, H.
np4215 Management a marketing sportovních akcí a klubů 6 kr. zk 1 2 Novotný, J.
n4003 English 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
n4212 Odborná praxe 1 4 kr. z 0 0 75 hod Strachová, M.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
BPV_VEF1 Veřejné finance 1 8 kr. zk 2 2 Jahoda, R.
bp4055 Výživa a regenerace ve sportu 4 kr. zk 1 1 Hrnčiříková, I.
MPV_EKSP Ekonomika sportu 5 kr. zk 2 1 Pavlík, M.
np4220 Projektový management ve sportu 5 kr. zk 2 1 Novotný, J.
n4221 Odborná praxe 2 4 kr. z 0 0 75 hod Strachová, M.
n4222 Teambulding kurz 2 kr. z 0 0 kurz 4 D Heiland Trávníková, D.

program Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ

hlavní plán (sdružené studium)
Vedlejší plán pro kombinace s Pedagogickou fakultou MU. Studenti FSpS neregistrují předměty společného základu PdF, tyto předměty jsou obsaženy v hlavním plánu FSpS.
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
np4111 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. zk 0 2 Maleňáková, Š.
np4112 Školní pedagogika 3 kr. zk 1 1 Jůva, V.
np4113 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
np4115 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 1 1 Ondráček, J.
np4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu 4 kr. zk 1 2 Vencúrik, T.
np4117 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 0 2 Hlavoňová, D.
n4114 Teorie a didaktika lyžování 2 kr. zk 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np4001 Metodologie 6 kr. zk 1 2 Zháněl, J.
np4005 Výzkumné trendy v kinantropologii 2 kr. z 1 0 Zvonař, M.
np4122 Osobnostně sociální rozvoj 2 kr. z 1 0 3 D Valkounová, E.
np4124 Didaktika atletiky 4 kr. zk 1 2 Hlavoňová, Z.
np4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení 4 kr. zk 1 2 Nykodým, J.
n4120 Pedagogická praxe 1 4 kr. z 0 0 120 hod Maleňáková, Š.
jednooborové studium
Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
np4111 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. zk 0 2 Maleňáková, Š.
np4112 Školní pedagogika 3 kr. zk 1 1 Jůva, V.
np4113 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 1 1 Válková, H.
np4115 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 1 1 Ondráček, J.
np4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu 4 kr. zk 1 2 Vencúrik, T.
np4117 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 0 2 Hlavoňová, D.
np4118 Filozofie sportu 3 kr. zk 1 1 Hurych, E.
np4119 Didaktika florbalu a netradičních her 3 kr. zk 0 2 Starec, P.
n4114 Teorie a didaktika lyžování 2 kr. zk 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
np4001 Metodologie 6 kr. zk 1 2 Zháněl, J.
np4005 Výzkumné trendy v kinantropologii 2 kr. z 1 0 Zvonař, M.
np4121 Reflexe praxe 1 3 kr. z 0 1 Janíková, M.
np4122 Osobnostně sociální rozvoj 2 kr. z 1 0 3 D Valkounová, E.
np4123 Didaktika gymnastiky 4 kr. zk 1 2 Svobodová, L.
np4124 Didaktika atletiky 4 kr. zk 1 2 Hlavoňová, Z.
np4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení 4 kr. zk 1 2 Nykodým, J.
n4120 Pedagogická praxe 1 4 kr. z 0 0 120 hod Maleňáková, Š.

Volitelné předměty - prezenční forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2035 Core Training 2 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
v2041 Anglický jazyk I 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learning Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2014 Vysokohorský trénink 2 kr. z 0 kurz 4 D Cacek, J.
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2029 Korfbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2042 Anglický jazyk II 2 kr. z 0 2 Prucklová, R.
v2052 Analýza dat v biomechanice 2 kr. z 0 7 Zvonař, M.
v2057 Ultimate 2 kr. z 0 7 Starec, P.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.

magisterské studium, kombinovaná forma

program Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
nk4710 Speciální pedagogika 4 kr. zk 7 7 Skotáková, A.
nk4711 Teorie sebeobrany 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
nk4712 Osobní sebeobrana 5 kr. zk 0 20 Vít, M.
nk4713 Teorie a didaktika úpolových sportů 1 4 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk4714 Horolezectví 2 kr. z 0 7 Straková, T.
nk4715 Fyziologie pro bezpečnostní složky 4 kr. zk 7 7 Vomela, J.
nk4716 Biomechanika pro bezpečnostní složky 4 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk4717 Průpravná cvičení v sebeobraně 3 kr. z 0 13 Bugala, M.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
nk4720 Teorie a didaktika úpolových sportů 2 4 kr. zk 7 7 Reguli, Z.
nk4721 Technické prostředky v sebeobraně 5 kr. zk 7 13 Reguli, Z.
nk4722 Teorie a didaktika horolezectví 3 kr. z 7 7 Straková, T.
nk4723 Didaktika sebeobrany 4 kr. zk 7 7 Bugala, M.
nk4724 Androdidaktika 4 kr. zk 13 0 Reguli, Z.
nk4725 Didaktická technika v sebeobraně 5 kr. zk 7 13 Vít, M.
nk4726 Psychologie pro bezpečnostní složky 3 kr. z 7 7 Válková, H.
nk4727 Sebeobrana specifických skupin 5 kr. zk 7 13 Čihounková, J.

program Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie, specializace Kondiční trénink

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
nk4050 Kondiční trénink 1 5 kr. zk 7 13 Ondráček, J.
nk4051 Diagnostika a pohybový systém v ontogenezi 5 kr. zk 7 13 Pospíšil, P.
nk4052 Aplikovaná kineziologie 6 kr. zk 13 13 Poděbradská, R.
nk4053 Zátěžová diagnostika 3 kr. z 7 7 Zvonař, M.
nk4310 Sálové lekce 4 kr. z 0 13 Svobodová, L.
nk4311 Biomechanika ve sportu 4 kr. zk 7 7 Zvonař, M.
nk4312 Specifická silová cvičení 3 kr. z 0 13 Cacek, J.
n4054 Kondiční trénink v zimních podmínkách 2 kr. z 0 0 5 D Cacek, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
nk4001 Metodologie 6 kr. zk 7 13 Zháněl, J.
nk4055 Kondiční trénink 2 5 kr. zk 7 13 Ondráček, J.
nk4056 Věda a sport 3 kr. z 7 7 Zvonař, M.
nk4320 Výživa ve sportu a doping 4 kr. zk 13 0 Kumstát, M.
nk4321 Rozvoj rychlostních a koordinačních schopností 3 kr. z 0 13 Cacek, J.
nk4322 Specifická cvičení vytrvalostního charakteru 3 kr. z 0 13 Cacek, J.
nk4323 Kondiční příprava ve vodních sportech 3 kr. z 0 13 Hlavoňová, D.
n4003 English 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.

program Management sportu

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
BKV_VEF1 Veřejné finance 1 8 kr. zk 26 0 tutoriál 12 hodin Jahoda, R.
bk4056 Právo ve sportu 4 kr. zk 7 7 Skryja, P.
MKV_MAUD Manažerské účetnictví a daně v neziskovém sektoru 5 kr. zk 26 0 tutoriál 12 hodin Jahoda, R.
nk4001 Metodologie 6 kr. zk 7 13 Zháněl, J.
nk4210 Psychologie sportu a koučování 4 kr. zk 0 13 Válková, H.
n4003 English 2 kr. zk 0 0 Prucklová, R.
n4212 Odborná praxe 1 4 kr. z 0 0 75 hod Strachová, M.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
bk4055 Výživa a regenerace ve sportu 4 kr. zk 7 7 Hrnčiříková, I.
MKV_EKSP Ekonomika sportu 5 kr. zk 26 0 tutoriál 12 hodin Pavlík, M.
nk4215 Management a marketing sportovních akcí a klubů 6 kr. zk 7 13 Novotný, J.
nk4220 Projektový management ve sportu 5 kr. zk 13 7 Novotný, J.
n4221 Odborná praxe 2 4 kr. z 0 0 75 hod Strachová, M.
n4222 Teambulding kurz 2 kr. z 0 0 kurz 4 D Heiland Trávníková, D.

program Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ a SŠ, jednooborové studium

Semestr 1.
Povinné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
nk4111 Úvod do pedagogické praxe 4 kr. zk 0 13 Maleňáková, Š.
nk4112 Školní pedagogika 3 kr. zk 7 7 Jůva, V.
nk4113 Psychologie pro učitele 3 kr. zk 7 7 Válková, H.
nk4115 Didaktika tělesné výchovy 3 kr. zk 7 7 Ondráček, J.
nk4116 Teorie a didaktika basketbalu a volejbalu 4 kr. zk 7 13 Vencúrik, T.
nk4117 Didaktika plaveckých sportů 3 kr. zk 0 13 Hlavoňová, D.
nk4118 Filozofie sportu 3 kr. zk 7 7 Hurych, E.
nk4119 Didaktika florbalu a netradičních her 3 kr. zk 0 13 Starec, P.
n4114 Teorie a didaktika lyžování 2 kr. zk 0 0 kurz 4+5 D Ondráček, J.
 
Semestr 2.
Povinné předměty
nk4001 Metodologie 6 kr. zk 7 13 Zháněl, J.
nk4005 Výzkumné trendy v kinantropologii 2 kr. z 7 0 Zvonař, M.
nk4121 Reflexe praxe 1 3 kr. z 0 7 Janíková, M.
nk4122 Osobnostně sociální rozvoj 2 kr. z 7 0 +3 D Valkounová, E.
nk4123 Didaktika gymnastiky 4 kr. zk 7 13 Svobodová, L.
nk4124 Didaktika atletiky 4 kr. zk 7 13 Hlavoňová, Z.
nk4127 Teorie a didaktika fotbalu, ledního hokeje a krasobruslení 4 kr. zk 7 13 Nykodým, J.
n4120 Pedagogická praxe 1 4 kr. z 0 0 120 hod Maleňáková, Š.

Volitelné předměty - kombinovaná forma

Podzimní semestr
Volitelné předměty
Kód Název předmětu Kredity Ukončení Cv/Sem Jiné Garant
v2006 Doplňky stravy ve sportu 2 kr. z 0 7 Hrnčiříková, I.
v2012 Snowboarding 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2025 Florbal 2 kr. z 0 7 Pavlík, J.
v2031 Žonglování 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2035 Core Training 2 kr. z 0 7 Vaculíková, P.
v2044 Příprava na zkoušku z anglického jazyka I. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2045 Informační výchova 2 kr. z 0 0 E-learning Kratochvíl, J.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 2 Večeřa, K.
 
Jarní semestr
Volitelné předměty
v2014 Vysokohorský trénink 2 kr. z 0 kurz 4 D Cacek, J.
v2016 Windsurfing 2 kr. z 0 0 kurz 5 D Hrazdíra, E.
v2029 Korfbal 2 kr. z 0 7 Vencúrik, T.
v2032 Aplikovaná psychomotorika 2 kr. z 0 7 Heiland Trávníková, D.
v2047 Příprava na zkoušku z anglického jazyka II. 2 kr. z 0 13 Prucklová, R.
v2052 Analýza dat v biomechanice 2 kr. z 0 7 Zvonař, M.
v2057 Ultimate 2 kr. z 0 7 Starec, P.
v2058 Fotbal - reprezentace MU 2 kr. z 0 0 Večeřa, K.

Archív studijních katalogů