Základní informace

1. Vítejte na fakultě

 

2. Informační systém, hesla, mail, osobní údaje, wifi

IS: Informační systém najdeš na www.is.muni.cz

UČO: Univerzitní Číslo Osoby – každý má svoje jedinečné číslo, zapamatuj si ho, potřebuješ ho k přihlášení do systému.

PRIMÁRNÍ HESLO: slouží pro přihlášení do ISu – dostaneš ho pouze jednou, při prvním zápisu na Masarykovu univerzitu. Pokud ho ztratíš nebo zapomeneš, tak se musíš osobně stavit na studijní odd.

SEKUNDÁRNÍ HESLO: slouží k přihlášení na školní počítače v knihovně a do e-learningů a pro wifi, pokud ho chceš změnit, můžeš v ISu. Kde to tam najdeš? Po přihlášení napiš do vyhledávače v horní části stránky Heslo a z nabídky si vyber odpovídající odkaz.

UNIVERZITNÍ MAIL: má tvar , s vyučujícími a zaměstnanci univerzity komunikuj výhradně ze svého univerzitního mailu. Na soukromé maily ti nikdo informace ohledně tvého studia neposkytne.

Osobní informace udržuj platné, změnu adresy, jména apod. změníš v ISu. Do vyhledávače napiš PERSONÁLNÍ ÚDAJE. Potom v dané agendě klikni na Kontrola a změny osobních údajů.

WIFI – všude na univerzitě je wifi připojení, návod jak se připojit najdeš zde: https://it.muni.cz/sluzby/wifi

Prezentace IS-techničky a e-technika ze zahájení akademického roku.

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana

Student se při studiu musí řídit nejen Studijním a zkušebním řádem, ale i znát a řídit se pokyny Bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP) a Požární ochranou (PO).

Veškeré informace najdeš ve videu a podrobněji ještě zde:

BOZP

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/zapis/Mu-skoleni_studentu_BOZP_pokyn_9-10-2013.pdf

PO

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/zapis/MU-skoleni_studenti_PO_9-10-2013.pdf

 

 

4. Imatrikulace

Imatrikulace jsou slavnostní formou přijetí do akademické obce a účast na nich je pro studenty 1. ročníků prezenčních bakalářských programů povinné. Na tuto slavnostní událost přijďte ve formálním oblečení, muži ideálně oblek a košili, ženy obléknou šaty či sukni a halenku. Bližší informace obdržíte od studijního oddělení před konáním promocí.

 

 

5. Studentský průkaz

 • Studentský průkaz objednávají všichni studenti dle svého studia.
 • Studenti prezenční formy objednávají: pro využívání slev ISIC kartu a po vypršení platnosti objednávají přelepky.
 • Bez možnosti využití slev – kartu studenta
 • Studenti kombinované formy

Veškeré informace najdete na oficiálních stránkách Fakulty sportovních studií zde: https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/prukazy-studentu-927.html

 

 

6. Kredity a délka studia

Standardní délka studia Bc.: 6 semestrů

Maximální délka studia Bc.: 12 semestrů včetně případné doby přerušení studia

 • Jako student plníš povinné předměty dle svého studijního plánu, ideálně za dobu 6 semestrů. Za tuto dobu potřebuješ nasbírat 180 kreditů v povinných předmětech ze studijního plánu.
 • Předměty navíc ve standardní době studia plnit nemusíš, to pouze v případě, že bys studium prodlužoval na více než 6 semestrů.
 • Podmínky pro postup do dalšího semestru jsou získat 20 kreditů za předměty nebo: Za 2 semestry, které jdou po sobě získáš 45 kreditů – v dřívějším semestru získáš více než 25 kreditů a v následujícím už jen dorovnáš do 45 kreditů. Např. v 1. semestru získáš 30 kreditů, v 2. semestru ti potom stačí 15 kreditů. Ve 3. semestru bueě potřebovat znovu 20 kreditů.
 • Povinnost splnit opakovaný předmět, bez úspěšného splnění opakovaného předmětu tvoje studium v daném semestru končí.
 • Před koncem každého semestru požádej o postup do dalšího semestru, nemusíš čekat na splnění podmínek pro postup do dalšího semestru (dostatečný počet kreditů, splněné opakované předměty), tímto dáváš studijnímu oddělení najevo, že chceš dál studovat.
 • Kdy se registrují předměty a žádá o zápis do semestru najdeš v ISu, když napíšeš do vyhledávače: Přehled harmonogramu období fakult.

 

Standardní délka studia NMgr.: 4 semestry za které je třeba získat 120 kreditů.

Maximální délka studia NMgr.: 8 semestrů včetně případné doby přerušení studia

 

Pokud bys potřeboval něco upřesnit, mrkni do SZŘ (Studijního a zkušebního řádu).

 

 

7. Studijní a zkušební řád (SZŘ) a Disciplinární řád

Studijní a zkušební řád a disciplinární řád a další důležité náležitosti studenta, například pravidla omluvy z výuky, najdeš zde: https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/manual-studenta-odkazy-925.html

 

SZŘ najdeš také v ISu v Nápovědě v zápatí stránky, kde máš jednotlivé články vysvětlené.

Nejdůležitější články jsou:

9     Výuka

12   Zápis do semestru

13   Přerušení studia

17   Klasifikační stupnice

20   Opakování předmětů

 

 

8. Registrace předmětů

 • Registrace- dáváš najevo, o které předměty máš zájem, vidíš, které předměty se ti bez problému zapíší a které zapsat nelze.
 • Zápis předmětů – zapsané předměty jsou ty, které už máš povinnost splnit.
 • Změny v registraci a zápisu můžeš dělat v období pro dané úkony a v období pro změny v zápisu předmětů. Poté už sám nic měnit nemůžeš.
 • Které předměty máš registrovat, najdeš ve své kontrolní šabloně (ve Vyhledávači v ISu Moje kontrola studia) a ve své registrační šabloně s názvem tvého studijního plánu a od roku přijetí v agendě Student.
 • Poprvé zapsaný předmět = 3 zkušební termíny
 • Opakovaný předmět = 2 zkušební termíny
 • Pokud nesplníš opakovaný předmět, tvé studium končí.
 • Studenti FSpS nezapisují předměty povinné celouniverzitní tělesné výchovy.

 

 

9. Úřadovna

Úřadovnu najdeš v ISu, slouží k podávání žádostí, mrkni se do ní, abys věděl, jaké všechny žádosti se podávají právě přes úřadovnu. Najdeš tam nejen žádost o přerušení či zanechání studia, ale i žádost o prospěchové stipendium a další.

 

 

10. Rozvrh a harmonogram akademického roku

 

Prezenční student: rozvrh sestavuješ v ISu registrací předmětů a zápisem seminárních skupin- vše v obdobích pro to určených dle harmonogramu období fakult. Každá fakulta může mít jiná období pro zápis předmětů a seminárních skupin, proto pokud si zapisuješ předmět z jiné fakulty, zkontroluj si, kdy probíhá období pro požadovaný úkon.

Rozvrh najdeš potom v ISu, do vyhledávače napiš Můj rozvrh.

 

Kombinovaný student: rozvrh máš pevně daný- výuka probíhá každý pátek, předměty jiných fakult potom i v jiné dny, např. předměty ESF v soboty. Rozvrh najdeš zde: https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/rozvrh-928.html

Jak si filtrovat studijní programy v tabulce najdeš ve videu. Podle rozvrhu si potom zapisuješ jednotlivé předměty a seminární skupiny. Rozvrh je sestaven tak, aby se ti předměty nepřekrývaly, tak jej při registraci předmětů a seminárních skupin opravdu následuj.

 

 

11. Stipendia

Veškeré informace o stipendiích na FSpS najdeš zde: https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/stipendia-929.html

Stipendia Ubytovací a sociální řeší rektorát – informace a upřesnění najdeš jednak taky v odkazu výše, nebo v ISu v agendě stipendia.

Aby ti stipendia mohla být vyplacena, musíš si zadat do ISu v agendě Stipendia účet vedený v českých korunách. Účet udržuj aktuální po celou dobu svého studia.

 

 

12. Poplatky za studium

Pokud právě studuješ ve standardní době studia své první studium Bc. anebo NMgr., pak se tě poplatky netýkají, pokud máš za sebou již nějaké neúspěšně ukončené studium na vysoké škole v ČR, potom se podívej sem https://www.fsps.muni.cz/studenti/bc-nmgr-studium/poplatek-za-studium-926.html a také do ISu na Poplatky za studium v Agendě Student > Během studia. Při případných dotazech, se obrať na studijní oddělení.

 

 

13. Akce FSpS

Akce organizované fakultou najdeš vždy na fakultním facebooku,či na facebooku spolku FUKS, pokud by ses rád podílel na organizaci některé z chystaných akcí, kontaktuj paní Mgr. Ivu Kašíkovou 601 363 259 anebo studenty ze spolku FUKS.