• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    15. 11. 2016 - 8:53
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    14. 11. 2016 - 14:01
  • Stránka číslo: 1060

Přednáška prof. Yael Netz

Přednáška prof. Yael Netz

V týdnu od 7. do 11. listopadu, v rámci kterého probíhal na Masarykově univerzitě týden izraelské kultury, navštívila Fakultu sportovních studií prof. Yael NETZ z Wingate College v Izraeli. Prof. Netz je předsedkyní společnosti EGREPA (v originále European Group for Research into Elderly and Physical Activity, http://www.egrepa.org).  Mimo přednášku s tématem „Pohyb a rozvoj kognitivních funkcí u seniorů“, kterou presentovala studentům Erasmus na FSpS, došlo k setkání s proděkanem pro zahraniční vztahy doktorem Tomášem Vespalcem a se zástupci kateder, které se otázkami životního stylu seniorů zabývají (prof. Válková, dr. Skotáková). Je v perspektivě rozvinout užší spolupráci mezi oběma institucemi.

egrepa