• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    11. 4. 2018 - 16:15
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    11. 4. 2018 - 16:09
  • Stránka číslo: 1331

Studentská akademie psychomotoriky 2018 – WE LIKE TO MOVE IT!

Studentská akademie psychomotoriky 2018 – WE LIKE TO MOVE IT!

Ve dnech 22.-25.3.2018 proběhla v Brně na MU mezinárodní Studentská akademie psychomotoriky s podtitulem WE LIKE TO MOVE IT! Organizace se úspěšně ujali akademici (Dáša Heiland Trávníková, Daniela Jonášová, Jaroslav Vrbas) a studenti Fakulty sportovních studií a Pedagogické fakulty. Studentská akademie se koná každoročně v jiné zemi pod záštitou Evropského fóra psychomotoriky (EFP) a záštitou děkanů pořádajících institucí. Do Brna se sjelo na šedesát studentů psychomotorických oborů a odborníků z oblasti psychomotorické terapie z deseti evropských zemí. Paralelně s akademií proběhlo zasedání předsednictva EFP, v čele s prezidentem Pimem Hoekem z Nizozemí.

Studentská akademie psychomotoriky byla slavnostně zahájena v kině Scala zvanými přednáškami odborníků (Pim Hoek, Ditte-Marie Post, Thesi Zak, Hana Dvořáková a Tereza Louková) a společnou choreografií WE LIKE TO MOVE IT!, která následně s velkým ohlasem provázela celou akademii.

V průběhu akce měli účastníci možnost navštívit osm psychomotorických workshopů pod vedením českých a zahraničních zvaných odborníků, zaměřených na specifická témata (např. Building bridges to people suffering dementia with and by movement, Body awareness, Psychomotor games for seniors and clients with Parkinsons ́ s disease, Czech Framework Educational Programmes in practice..), z nichž některé proběhly přímo s cílovými skupinami – klienti Klubu Parkinson Brno. Sami studenti pak tradičně nabídli mnoho zajímavých workshopů, v nichž představili specifika psychomotorických aktivit a terapeutické práce ve svých zemích.

Na závěr akademie byl pro účastníky připraven společenský večer v prostorách science centra VIDA!, během kterého mohli nejen sdílet nově nabyté zkušenosti a zážitky, ale také si vyzkoušet zajímavé aktivity a pokusy, které tento populárně vědecký park nabízí.

Významnou součástí studentské akademie se dále stala ustavující schůze zástupců české psychomotoriky z několika českých měst (Brno, Olomouc, Praha, Ústí nad Labem), která vyústila v založení České asociace psychomotoriky.

Cílem studentských akademií psychomotoriky je sdílení znalostí a zkušeností na poli psychomotoriky a psychomotorické terapie a také setkávání studentů a odborníků z celé Evropy. Letošní akademie WE LIKE TO MOVE IT! tak více než splnila očekávání a setkala se s velkým úspěchem u studentů i zvaných hostů. Do akce se zapojilo několik studentů FSpS a PdF, kteří tak kromě dobrovolnické práce v rámci organizace akce měli možnost rozšířit si povědomí o významu a pozitivních účincích psychomotorických aktivit u různých cílových skupin.

Více informací o akci a fotodokumentace: http://saefp2018.fsps.muni.cz/

Dagmar Heiland Trávníková
Koordinátorka SA2018