• informace o stránce ...
  • Poslední aktualizace:
    30. 9. 2015 - 12:44
  • Garant obsahu:
    Iva Kašíková
  • Vytvořeno:
    29. 9. 2015 - 18:03
  • Stránka číslo: 666

Wellness a věda

Wellness a věda

Alida Moonen, PhD. z amerického National Wellness Institutu přijala naše pozvání a na půdě Fakulty sportovních studií uspořádala přednášku na téma "Wellness a věda". (zalomit)

Posluchači z řad akademiků i studentů se dozvěděli, jaká jsou teoretický východiska zkoumání wellness, jakými tématy se výzkum v této oblast zejména ve Spojených státech zabýval, kudy vedly slepé uličky a kterým směrem by se měli vědci vydat v letech následujících. Diskutovány byly i rozdíly v Evropském a Americkém pojetí wellness. "Po celém světě mají jednotlivé země vlastní přístupy k wellness, a všechny jsou svým způsobem správné. Naším cílem by mělo být rozšířit ono "Americké" nebo "České" pojetí natolik, aby bylo platné pro všechny. Abychom se mohli učit jeden od druhého, protože wellness je v dnešním světě opravdu globální trend," řekla ve své přednášce Alida Moonen.

Pro další informace navštivte www.nationalwellness.org/

nebo se obraťte na Janu Starou -